UBND huyện Can Lộc vừa có Thông báo Tiếp công dân định kỳ tháng 8 của Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBND huyện về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022.

Về thời gian cụ thể, trong 02 ngày 05/8/2022 và 22/8/2022. Buổi sáng, từ 7h30 - 11h30, tiếp công dân theo định kỳ. Buổi chiều, từ 14h00 - 17h00, tiếp công dân theo lịch hẹn.

Địa điểm tiếp công dân tại Hội trường tầng 1, nhà làm việc UBND huyện. Công dân đăng ký tại Phòng Tiếp công dân thường xuyên của huyện. 

Thành phần cùng tham dự có đại diện Thường trực HĐND huyện, Trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh Chi nhánh thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc; Đại diện lãnh đạo Công an huyện; Ban Tiếp công dân huyện. 

Các thành phần tham gia tiếp công dân và công dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Thông tin tiếp dân được công khai trên Cổng TTĐT và hệ thống truyền thanh của huyện và cơ sở.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.118.025
    Online: 2