Sáng 28/7, Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước (gọi tắt là Nghị quyết 27); sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18).Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Trần Đình Trung, đại diện Sở Nội vụ cùng dự.

Tính đến tháng 6/2022, đội ngũ trí thức toàn huyện Can Lộc có 2.645 người (khối Đảng, đoàn thể 56 người; khối cơ quan hành chính Nhà nước 79 người; khối các đơn vị sự nghiệp 2.075 người; khối lực lượng vũ trang 97 người; khối xã, thị trấn 337 người).

Thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, đến thời điểm này, toàn huyện đã cử trên 2.000 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; 1.992 cán bộ công chức được đào tạo đại học; 52 cán bộ công chức được đào tạo sau đại học.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc, huyện đã tuyển dụng 7 sinh viên bố trí ở các cơ quan hành chính; 1 sinh viên bố trí tại đơn vị sự nghiệp, 9 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc tăng cường cho ngành giáo dục.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục tính đến năm 2021 có 1.904 người, trong đó mầm non 585 người, tiểu học 683 người, trung học cơ sở 636 người.

Mục tiêu Can Lộc đề ra đến năm 2030 là 100% cán bộ lãnh đạo và quản lý của huyện có trình độ đại học, ít nhất 20% trình độ chuyên môn sau đại học; 100% cán bộ, công chức có trình độ đại học, ít nhất 20% có trình độ sau đại học; cán bộ, 100% công chức chủ chốt của xã, thị trấn có trình độ đại học, ít nhất 10% có trình độ sau đại học; 100% giáo viên các cấp học đạt chuẩn trở lên.

Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong 5 năm qua, huyện Can Lộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thời gian qua, Can Lộc đã thực hiện sáp nhập 23 xã, thị trấn, còn 18 xã, thị trấn (giảm 5 đơn vị); sáp nhập 212 thôn xóm, tổ dân phố xuống còn 187 thôn xóm, tổ dân phố (giảm 25 đơn vị): sáp nhập 23 trạm y tế các xã, thị trấn xuống còn 18 trạm y tế (giảm 5 đơn vị); sáp nhập 16 trường tiểu học, mầm non xuống còn 6 trường học (giảm 10 đơn vị); sáp nhập 6 tổ chức hội thành 3 tổ chức hội.

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện thời điểm 30/6/2017 có 71 đơn vị, đến nay còn 58 đơn vị (giảm 13 đơn vị); cán bộ cấp trưởng cùng thời điểm từ 71 người đến nay còn 58 người (giảm 13 người), cấp phó từ 111 người đến nay còn 94 người (giảm 17 người).

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã giải quyết tinh giản biên chế theo các hình thức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay đối với 322 người (gồm 93 cán bộ công chức cấp xã; 156 cán bộ không chuyên trách cấp xã; 2 viên chức Y tế; 5 công chức cấp huyện; 63 viên chức giáo dục; 3 viên chức đơn vị sự nghiệp khác).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế để đưa ra giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 18 của huyện Can Lộc, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, khó khăn của huyện như: hiện còn nhiều cơ sở vật chất sau sáp nhập bị bỏ hoang gây lãng phí; số thôn trưởng không là đảng viên tuy có giảm nhưng vẫn còn nhiều...

Lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới Can Lộc tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp tục rà soát, thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Kết luận hội nghị Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh nhấn mạnh thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, làm tốt công tác tư tưởng; tập trung thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục thực hiện sáp nhập, tinh giản biên chế theo đúng lộ trình đã đề ra.                


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.133
    Online: 27