LỊCH CÔNG TÁC

UBND HUYỆN CAN LỘC
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
7h30 Thường trực Tỉnh ủy nghe tiến độ thực hiện đầu tư công trên địa bàn thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc; giải pháp thực hiện thời gian tới. Đ/c Đặng Trần Phong HT tầng 6 Tỉnh ủy