LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN

UBND HUYỆN CAN LỘC
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
7h30 Tham dự hội nghị lấy ý kiến góp ý quy hoạch tái định cư tại xã Kim Song Trường Lãnh đạo UBND huyện Hội trường UBND xã Kim Song Trường
7h15 Dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 5 Lãnh đạo UBND huyện Hội nghị Báo cáo viên tháng 5
7h30 Tập huấn kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn và phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lãnh đạo UBND huyện Hội trường lớn UBND huyện
14h30 Dự làm việc với Đoàn Giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương, giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn huyện Can Lộc Đ/c Đặng Trần Phong Trụ sở Công an huyện Can Lộc
16h Họp BCH đảng bộ CQ Chính quyền huyện Đ/c Nguyễn Duy Cường Hội trường tầng 1
14h30 Tham dự hội nghị lấy ý kiến góp ý quy hoạch tái định cư tại xã Sơn Lộc Lãnh đạo UBND huyện Hội trường lớn UBND xã Sơn Lộc
14h30 Dự làm việc với Đoàn Giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc thi hành ántreo, cải tạo không giam giữ tại địa phương, giai đoạn 2020 -2022 Đ/c Đặng Trần Phong Công an huyện Can Lộc