LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN

UBND HUYỆN CAN LỘC
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
08h00 Dự giao ban Thường trực HU Đ/c Đặng Trần Phong Hội trường tầng 3 nhà A Huyện uỷ
14h30 Dự Làm việc với Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Can Lộc Các đồng chí: Đặng Trần Phong, Trần Mạnh Sơn Hội trường tầng 1, UBND huyện