Thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân, UBND huyện vừa  tổ chức cuộc đối thoại với công dân Nguyễn Viết Nhân, thường trú tại Tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, khiếu nại về quyền sử dụng đất, thuộc số thửa 262, tờ bản đồ số 32, diện tích 509m2  (theo bản đồ địa chính thị trấn Đồng Lộc).

Tham dự cuộc đối thoại có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện ; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ, công chức địa chính Thị trấn Đồng Lộc; Tổ xác minh nội dung đơn khiếu nại..

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh của Tổ xác minh,  căn cứ vào Quyết định giao đất số 411/QĐ-UBND ngày 31/7/1998 của UBND huyện Can Lộc về việc giao đất ở cho ông Nguyễn Viết Nhân và các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho thấy: Việc ông Nguyễn Viết Nhân khiếu nại về quyền sử dụng đất, thuộc số thửa 262, tờ  bản đồ số 32, diện tích 509m2 là không có cơ sở. Tuy nhiên, căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và điều kiện thực tế của gia đình, UBND huyện giao phòng TNMT, UBND thị trấn Đồng Lộc căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai, kiểm tra, xem xét, xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Viết Nhân phần diện tích ông đã xây dựng nhà năm 2016 (sau khi đã trừ hành lang bảo vệ các công trình theo quy định).

Tại buổi buổi đối thoại, công dân Nguyễn Viết Nhân cho rằng đất của gia đình ông được UBND xã Đồng Lộc (cũ) giao năm 1992 (nhưng không có hồ sơ cung cấp), ông Nguyễn Viết Nhân  không thừa nhận Quyết định giao đất số 411/QĐ-UBND ngày 31/7/1998 của UBND huyện Can Lộc và yêu cầu gia đình ông phải được cấp giấy CNQSD đất 509m2.

Qua ý kiến của ông Nguyễn Viết Nhân, các ngành có liên quan đã tập trung, phân tích, hướng dẫn và yêu cầu ông chấp hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.367
    Online: 77