Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, quân sự địa phương tháng 02, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

Số:         /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Can Lộc, ngày 28 tháng 02 năm 2022

       

 

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, quân sự địa phương tháng 02, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2022

          I. CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

          1. Về sản xuất Nông nghiệp:

Tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai sản xuất vụ Xuân 2022 đảm bảo lịch thời vụ, hiện nay nông dân đã ra đồng tỉa dặm, chăm bón lúa và tiếp tục gieo trĩa các loại rau màu vụ Xuân; tuy nhiên trên cây lúa đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại: rệp xanh, ốc bươu vàng gây hại rải rác, chuột gây hại cục bộ; trên rau màu sâu xanh, rệp gây hại cục bộ ở một số vùng. Diện tích sản xuất các loại cây trồng cạn vụ Xuân: Lạc: 303 ha/340 ha, đạt 89%; rau các loại: 428 ha/519 ha, đạt 82%; khoai lang: 60 ha/90 ha, đạt 67%, ngô: 74 ha/115 ha, đạt 64%. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND, Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của HĐND huyện. Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

          2.  Chương trình Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

Tổ chức hội nghị giao ban với các xã Thiên Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc, Quang Lộc, Gia Hanh, Trung Lộc để soát xét, đôn đốc xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tổ chức nghiệm thu sản phẩm OCOP năm 2021 trình tỉnh thẩm định. Hướng dẫn quy trình thực hiện đối với các sản phẩm đăng ký Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP năm 2022. Hướng dẫn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã Vượng Lộc, Quang Lộc, Phú Lộc, Trung Lộc, Thuần Thiện, Thường Nga.

3. Tài chính - Đầu tư:

Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 28/02/2022 đạt 77,3 tỷ đồng, đạt 38,6% kế hoạch HĐND huyện giao. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương phân khai thực hiện dự toán năm 2022, thực hiện công tác chuyển nguồn ngân sách 2021 sang năm 2022. Cấp 814.773.000 đồng kinh phí phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 cho các đơn vị, các xã, thị trấn. Thành lập tổ tư vấn chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để phục vụ Đoàn kiểm toán KVII về kiểm toán về tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Xây dựng - Giao thông, Thương mại - Dịch vụ:

Tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình nâng cấp, sửa chữa vỉa hè QL1A đoạn qua thị trấn Nghèn. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn, đến nay đã hoàn thành 75% công trình nâng cấp, mở rộng đường trục chính xã Thuần Thiện; 50% công trình đường giao thông nông thôn xã Mỹ Lộc; 95% công trình xây dựng cầu trọt xã Thượng Lộc; 90% khối lượng công trình nâng cấp đường giao thông từ đường ĐT 548 đến Chùa Hương Tích; 25% khối lượng công trình xây dựng kênh tiêu úng xã Tùng Lộc. Tổ chức rà soát, kiểm đếm sơ bộ mức độ ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Can Lộc. Phối hợp với các nhà tài trợ, đơn vị tư vấn triển khai lập quy hoạch khu dân cư Văn Thịnh, xã Xuân Lộc, Đồng Hang, thị trấn Nghèn và khu đô thị, thị trấn Nghèn. Trình Sở Xây dựng thẩm định, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán quy hoạch phân khu Làng di tích lịch sử, văn hóa Trường Lưu. Tổ chức kiểm tra 16 cơ sở kinh doanh tại khu du lịch Chùa Hương Tích. Cấp giấy phép đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cho 01 cơ sở.

5. Tài nguyên & Môi trường:        

Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, giai đoạn 2021-2025 trình tỉnh thẩm định. Cấp 100 giấy CNQSD đất cho các xã (Thiên Lộc 28 lô, Vượng Lộc 27 lô, Gia Hanh 45 lô). Chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ dân tại các xã Vượng Lộc, Phú Lộc, Thường Nga,  Khánh Vĩnh Yên, thị trấn Đồng Lộc, thị trấn Nghèn. Kiểm tra, rà soát xử lý các trường hợp giao, cho thuê đất trái thẩm quyền theo Kết luận số 383/KL-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh. Tiếp tục tập trung GPMB các dự án.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Du lịch:

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, Thể thao, Du lịch, Gia đình. Làm 12 chương trình phát thanh, 50 tin, phóng sự truyền hình; 3 trang địa phương và nhiều tin bài phát trên sóng đài PT-TH tỉnh. Tuyên truyền trên 150 tin, bài trên sóng PT-TH huyện, Cổng TTĐT, mạng XH, Báo Hà Tĩnh về công tác phòng dịch COVID-19, sản xuất nông nghiệp, các hoạt động về phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà. Chỉ đạo xã Tùng Lộc đón nhận di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Phúc Lan đảm bảo công tác phòng  dịch COVID-19. Kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Khu du lịch Chùa Hương đón tiếp 34.400 lượt du khách về tham quan, vãn cảnh, chiêm bái lễ phật, thu phí, lệ phí đạt 643.500.000 đồng.

2. Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch  COVID-19 trong các trường học. Tổ chức tốt các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường học; giao ban nâng cao chất lượng ôn thi tuyển sinh vào lớp 10-THPT các môn Toán, Văn, Anh cho CBQL, GV dạy lớp 9 các trường THCS trên địa bàn. Chỉ đạo các trường học tập trung huy động nguồn lực xây dựng, tu sửa, mua sắm, tôn tạo cảnh quan trường.

3. Y tế, Dân số - KHHGĐ:

  Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ban hành Quyết định phong tỏa, cách ly y tế tạm thời TDP Xuân Thủy, thị trấn Nghèn và thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc. Từ đầu năm 2022 đến nay có 2.873 F0 trên địa bàn, trong đó có 1.061 ca cộng đồng, 1.514 ca F1, 106 ca về từ vùng dịch, 192 ca từ vùng phong tỏa. Hiện nay toàn huyện có 1.725 F0 đang điều trị, cách ly tại nhà và 1.388 công dân đang cách ly tại nhà riêng, không có công dân cách ly tại khu cách ly tập trung. Tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong tháng tổng số lượt khám bệnh đạt 11.919 lượt (khám tại TT Y tế huyện 8.074 lượt, khám tại các trạm y tế xã 3.845 lượt). Điều trị nội trú 1.339 lượt, trong đó điều trị tại Trung tâm y tế huyện 1.305 lượt, trạm y tế xã 34 lượt. Kiểm tra 03 chợ và 15 cơ sở kinh doanh liên quan đến an toàn thực phẩm.

4. Công tác đảm bảo an sinh xã hội:

          Giải quyết kịp thời chế độ đối với người có công và thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, trong tháng giải quyết chế độ Bảo trợ xã hội cho 45 đối tượng tăng mới, hỗ trợ mai táng phí 07 đối tượng, thôi hưởng trợ cấp 13 đối tượng, điều chỉnh trợ giúp BTXH cho 03 đối tượng. Đề nghị tỉnh hỗ trợ 27 hộ kinh doanh dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền 81 triệu đồng. Tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động, du học trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị tuyển dụng lao động giới thiệu việc làm cho dân có nhu cầu tìm việc làm.

III. NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP, VĂN PHÒNG

1. Nội vụ:

Bảo đảm các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến điều chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiễm. Xây dựng quy chế đánh giá, chấm điểm các đơn vị thuộc UBND huyện. Ban hành Quyết định kỷ luật nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện liên quan đến vi phạm đất đai. Tiếp tục thực hiện các bước, quy trình để tuyển dụng công chức cấp xã. Chỉ đạo các giáo xứ, giáo họ chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong việc hành lễ thường niên tại các nhà thờ.

2. Thanh tra - Tư pháp:

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC, PCTN. Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. Đôn đốc xã Xuân Lộc, Quang Lộc, thị trấn Đồng Lộc thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra của UBND huyện. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư của công dân.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền văn bản pháp luật xuống cơ sở. Thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực (trong tháng thay đổi, cải chính hộ tịch 06 hồ sơ, chứng thực 87 lượt hồ sơ). Ban hành Quyết định công nhận 16/18 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (Xã Sơn Lộc, Thuần Thiện không đạt chuẩn TCPL do có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật). Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn và thẩm định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

3. Văn phòng:

Thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, tổ chức các hoạt động chung; Phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị của huyện và các ngành, phòng, ban, đơn vị; Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị…v.v. Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo (https://baocao.hatinh.gov.vn).

Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong tháng UBND huyện tiếp nhận 09 đơn thư; 05 lượt tiếp công dân, nội dung chủ yếu phản ánh đất đai, nhà ở, chế độ chính sách ... Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng tiếp nhận 732 hồ sơ (157 HS trực tuyến; 236 HS trực tiếp dịch vụ Bưu chính; 339 HS từ kỳ trước), trong đó đã giải quyết 606 hồ sơ, đang giải quyết 128 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

IV. AN NINH TRẬT TỰ, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

1. An ninh trật tự:

Chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, hoạt động của các đối tượng trọng điểm; hoạt động của các tôn giáo; chỉ đạo các địa phương, đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, trong tháng 02/2022 có một số vụ việc như sau:

Tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH xảy ra 03 vụ, 05 đối tượng (giảm 02 vụ so với tháng 01/2022), làm bị thương 01 người, thiệt hại tài sản hơn 800 triệu đồng. Phát hiện, bắt giữ 03 vụ, 03 đối tượng tại thị trấn Nghèn kinh doanh vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, thu giữ số hàng hóa trị giá khoảng 60 triệu đồng, 60 cá thể chồn hương. Bắt giữ 02 vụ - 02 đối tượng tại xã Thiên Lộc, thị trấn Nghèn tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 0,5493g heroin Tai nạn giao thông xảy ra 04 vụ, làm 02 người chết, 04 người bị thương. Phát hiện, bắt giữ 09 vụ, 30 đối tượng đánh bạc, thu giữ 27.526.000đ. Bắt giữ 09 vụ - 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý (Tại các xã: Gia Hanh 03 vụ, Khánh Vĩnh Yên 02 vụ, Kim Song Trường, TT Đồng Lộc,  Mỹ Lộc, Thượng Lộc). Phát hiện, bắt giữ 02 vụ - 03 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Xảy ra 01 vụ tự tử tại xã Mỹ Lộc, làm 01 người chết.

Tăng cường TTKS đảm bảo TTCC, TTATGT, phát hiện, xử lý 135 trường hợp vi phạm; tạm giữ 02 xe ô tô, 10 xe mô tô, 04 xe gắn máy. Xử phạt, thu nộp KBNN 73.900.000đ. Đăng ký mới 221 xe mô tô, 06 xe máy điện.

2. Quân sự:

Lực lượng vũ trang tổ chức duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; đảm bảo hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị. Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2022. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để ra quân huấn luyện, chuyển TTSSCĐ năm 2022.

III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh. Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Chỉ đạo các đơn vị siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính công sở sau Tết nguyên đán Nhâm Dần.

B. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

 1. Sau tết Nguyên đán Nhâm Dần số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện tăng nhanh, nguyên nhân chủ yếu do tụ tập đông người ăn uống tại các đám cưới, đám hỏi, liên hoan..., một số ổ dịch chưa được phát hiện kịp thời để khoanh vùng dập dịch.

2. Việc thực hiện Kết luận số 383/KL-UBND, ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về thanh tra giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại địa bàn Can Lộc còn rất chậm.

3. Công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn, đặc biệt cấp xã.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2022

1. Lĩnh vực Nông nghiệp:

- Theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng vụ Xuân, nhất là một số đối tượng sâu bệnh gây hại thường xuất hiện đầu vụ như: Bọ trĩ, ruồi đục nõn, tuyến trùng rễ, bệnh đạo ôn...Phối hợp Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh đảm bảo công tác tưới phục vụ sản xuất. Chỉ đạo các địa phương hoàn thành kế hoạch sản xuất các loại rau màu vụ Xuân 2022.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tổ chức tiêm phòng GSGC đợt 1 năm 2022.

- Triển khai Đề án thí điểm chăn nuôi tập trung tại xã Tùng Lộc. Triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn.

- Tổ chức tập huấn về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới  theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND, số 44/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, số 61/NQ-HĐND của HĐND huyện.

2. Xây dựng Nông thôn mới:

- Kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

- Rà soát ý tưởng các sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022, xây dựng phương án, dự toán.

3. Tài chính, thu ngân sách

- Tổ chức làm việc với BQL dự án đầu tư xây dựng và các chủ đầu tư về công tác uỷ thác quản lý dự án trên địa bàn huyện.

- Phối hợp ngành thuế đôn đốc công tác thu ngân sách trên địa bàn, tập trung đấu giá quyền sử dụng đất gắn với thực hiện các đề án nhằm phát triển nguồn thu.

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng dự toán, kế hoạch kinh phí để thực hiện chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, NTM, đô thị văn minh theo Nghị quyết 51/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

- Kêu gọi xúc tiến đầu tư các dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng tại Chùa Hương Tích; kêu gọi nhà đầu tư tập đoàn Beacamex Bình Dương đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Sông Nghèn; dự án nhà máy may của Công ty SD tại xã Song Kim Trường; Nhà máy may tại cụm công nghiệp Yên Huy....

4. Giao thông - Xây dựng - Thương mại:

- Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam, nhánh phía Đông đoạn qua huyện Can Lộc.

- Hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục để khởi công xây dựng trụ sở làm việc cơ quan chính quyền huyện Can Lộc.

- Chỉ đạo UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã.

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng thi công các công trình, hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện quy trình quản lý đầu tư và xây dựng. Kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

- Phát động toàn dân làm đường giao thông, rãnh thoát nước năm 2022.

5. Tài nguyên & Môi trường:

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện cấp đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2022.

- Tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong quản lý đất đai tại các địa phương. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp giao, cho thuê đất trái thẩm quyền theo Kết luận số 383/KL-UBND, ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về thanh tra việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại địa bàn Can Lộc.

- Giải quyết các vướng mắc liên quan đến GPMB các dự án trên địa bàn.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng trụ sở làm việc cơ quan chính quyền huyện Can Lộc hoàn thành công tác đền bù GPMB, chi trả kinh phí cho 5 hộ có liên quan, hoàn thành trước ngày 10/3/2022.

6. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

- Chủ động, linh hoạt, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, thích ứng trong tình hình mới, kịp thời phát hiện, chốt chặn tại các cụm dân cư, các thôn có nguy cơ bùng phát dịch nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng, quản lý chặt F0, F1. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là việc chấp hành nghiêm “5K”; hạn chế tổ chức, tham gia các hoạt động đông người. Tuyên truyền, khuyến cáo người dân định kỳ tự kiểm tra, test COVID-19 tại nhà.

- Tăng cường kiểm tra tại khu du lịch Chùa Hương Tích, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong tổ chức các hoạt động lễ hội.

- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Kiểm tra các di tích lịch sử văn hóa xuống cấp đề nghị hỗ trợ kinh phí trùng tu tôn tạo.

- Tổ chức tốt Chính lễ chùa Hương Tích (18/02 âm lịch).

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp các đơn vị giới thiệu việc làm cho người lao động.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức cấp xã.

- Ban hành quy chế chấm điểm các phòng, ban, đơn vị năm 2022.

- Tổ chức giao ban công tác cải cách hành chính.

- Xây dựng Kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2022 - 2025.

- Tổ chức các chuyên đề BDGV, nhất là các chuyên đề đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh lớp 9, đảm bảo chỉ tiêu trên 25%. 

- Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, cảnh quan, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tổ chức tốt công tác hiến máu tình nguyên năm 2022.

  7. Lĩnh vực Thanh tra - Tư pháp:

- Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu nại đông người, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo tồn đọng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Luật mới ban hành; tăng cường truyền thông trợ giúp pháp lý ở cơ sở, đưa pháp luật đến với người dân. Chỉ đạo thực hiện số hóa sổ hộ tịch.

8. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, khai thác khoáng sản trái phép, tội phạm ma tuý…v.v.

- Làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia ra quân huấn luyện tại cụm trung tâm, huấn luyện các đối tượng; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2022. Tổ chức giao ban Quý I về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ.

                                            ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.117.972
    Online: 27