Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, quân sự địa phương tháng 12/2021, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

 
 
 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày 30 tháng 12 năm 2021

       

 

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, quân sự địa phương tháng 12/2021,

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2022

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 12/2021

          I. CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

          1. Về sản xuất Nông nghiệp:

          Triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, Đề án sản xuất vụ Xuân 2022, diện tích đất đã làm được 4.987 ha/9.334 ha, đạt 53,4%, đăng ký 80,2 tấn giống lúa các loại và 237 tấn phân bón NPK. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tập trung ruộng đất, đến nay diện tích phá bờ vùng, bờ thửa, cải tạo đất xây dựng vùng sản xuất tập trung được 1.238,6 ha/1.110ha, đạt 111,6% kế hoạch năm 2022; cất bốc, quy tập 2.418 ngôi mô. Tổ chức kiểm tra xử lý các vi phạm trong kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Xuân 2022. Hoàn thành nghiệm thu các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hỗ trợ chính sách nông nghiệp theo Nghị quyết 123/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Nghị quyết 40/NQ-HĐND của HĐND huyện.

Dịch tả lợn Châu phi hiện còn 03  xã Thuần Thiện, Thanh Lộc, Thượng Lộc dịch chưa qua 21 ngày, còn 11 xã đã qua 21 ngày không phát sinh dịch, số lượng lợn chết và tiêu hủy 444 con.

          2.  Chương trình Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

Hoàn thành hồ sơ trình tỉnh thẩm tra xã Thiên Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, các xã Mỹ Lộc, Gia Hanh, Trung Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2/2021. Tiếp tục tổ chức nghiệm thu Khu dân cư NTM kiểu mẫu trình Văn phòng Nông thôn mới tỉnh thẩm định. Hoàn thành chấm điểm 3 sản phẩm OCOP trình tỉnh chấm phân hạng sản phẩm OCOP. Khảo sát xây dựng điểm nghĩ dưỡng, tua tuyến du lịch trải nghiệm gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Can Lộc.

3. Tài chính - Đầu tư:

Thu ngân sách trên địa bàn đến 30/12/2021 đạt 322 tỷ đồng, đạt 216% kế hoạch tỉnh giao và bằng 178% kế hoạch HĐND huyện giao, là năm thu ngân sách đạt cao nhất từ trước nay. Một số sắc thuế đạt và vượt kế hoạch. Đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đến nay nguồn vốn ngân sách tỉnh đã giải ngân được 225.917 triệu đồng đạt 88,8% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách tỉnh đạt 76.584 triệu đồng, đạt 91,2%; vốn ngân sách huyện đạt 149.333 triệu đồng, đạt 87,7%. Hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự toán năm 2022 và chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2026 trình HĐND huyện.

4. Xây dựng - Giao thông, Thương mại - Dịch vụ:

Nghiệm thu bàn giao nhà học 2 tầng, 6 phòng trường mầm non Thanh Lộc; hoàn thành nâng cấp, sửa chữa vỉa hè QL1A đoạn qua thị trấn Nghèn; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn, đến nay đã hoàn thành 85% công trình nâng cấp, mở rộng đường trục chính xã Thuần Thiện; hoàn thành 40% công trình đường giao thông nông thôn xã Mỹ Lộc; 65% xây dựng cầu trọt xã Thượng Lộc; 80% công trình nâng cấp, sữa chữa đê sông Nghèn đoạn qua địa phận tổ dân phố 9 thị trấn Nghèn. Chỉ đạo đơn vị tư vấn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung các xã: Gia Hanh, Phú Lộc, Thượng Lộc, Thường Nga, Thiên Lộc, Vượng Lộc, Tùng Lộc, Trung Lộc. Trình UBND tỉnh đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Nghèn.

Kiểm tra hàng hóa, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cấp giấy phép đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cho 05 cơ sở, đủ điều kiện kinh doanh khí gas hóa lỏng 05 cơ sở và 03 giấy phép nhà ở riêng lẽ.

5. Tài nguyên & Môi trường:                                                                   

  Cấp 20 giấy CNQSD đất của xã Vượng Lộc; chuyển cơ quan thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính hồ sơ giao đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất của xã Kim Song Trường 18 lô, xã Vượng Lộc 26 lô, xã Thiên Lộc 28 lô và hồ sơ đấu giá QSD đất của thị trấn Nghèn 26 lô. Chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ dân các xã: Vượng Lộc, Phú Lộc, Thường Nga, Trung Lộc, Khánh Vĩnh Yên và thị trấn Nghèn. Phê duyệt giá đất cụ thể cấp đất, đấu giá cho các xã Thượng Lộc 30 lô, Gia Hanh 45 lô, Thanh Lộc 20 lô. Tiếp tục rà soát xử lý các trường hợp giao, cho thuê đất trái thẩm quyền theo Kết luận số 383/KL-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh. Chỉ đạo xã Thuần Thiện xây dựng phương án cho thuê đất sau chuyển đổi đất nông nghiệp lần 3 theo Kết luận 2799/KL-UBND của UBND huyện. Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát đất công ích, khoanh vẽ bản đồ, lập danh sách cụ thể các khu vực đất công ích.

  II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Du lịch:

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Kiểm tra việc triển khai PC-Covid và mã quét QR phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và bưu chính công ích cho người dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận giao dịch một cửa các xã, thị trấn. Hoàn thiện các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử huyện. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, các hộ kinh doanh tại BQL Khu du lịch Chùa Hương. Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn Farmtrip đi khảo sát xây dựng các tua tuyến kết nối khách đến các khu, điểm du lịch với các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn.

2. Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học. Tập trung bồi dưỡng HSG các môn văn hóa lớp 9 dự thi tỉnh. Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động trải nghiệm với nhiều nội dung sáng tạo, thiết thực, ý nghĩa như tổ chức Diễn đàn: Những bài ca đi cùng năm tháng, nói chuyện về anh bộ đội cụ Hồ, hành hương về địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc, Rung chuông vàng, sinh hoạt dưới cờ, thi kể chuyện, ngày hội đọc sách...Kiểm tra chuyên ngành và các nội dung đổi mới giáo dục, công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường học trên địa bàn. Cấp kinh phí hỗ trợ các nhóm trẻ độc lập tư thục kiện toàn và mới thành lập. Toàn ngành huy động được hơn 379 triệu đồng ủng hộ chương trình máy tính cho em.

3. Y tế, Dân số - KHHGĐ:

  Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, quản lý chặt người đến / về trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, hiện nay toàn huyện có 308 công dân đang cách ly (302 Công dân cách ly tại nhà riêng, 06 công dân cách ly tại khu cách ly tập trung) và 03 F0 đang cách ly điều trị ở nhà. Toàn huyện đã tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên được 137.370 mũi, trong đó mũi 1, đạt 99,50%; mũi 2 đạt 80,51%; mũi 3 được 148 người. Tiêm cho đối tượng trẻ em được 13.331 mũi (Mũi 1 được 10.911 người, mũi 2: 2.460 người). Tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong tháng tổng số lượt khám bệnh đạt 12.528 lượt (khám tại TT Y tế huyện 11.113 lượt, khám tại các trạm y tế xã 1.415 lượt). Điều trị nội trú 1.681 lượt, trong đó điều trị tại Trung tâm y tế huyện 1.659 lượt, trạm y tế xã 22 lượt.

4. Công tác đảm bảo an sinh xã hội:

          Giải quyết kịp thời chế độ đối với người có công và thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, trong tháng giải quyết chế độ Bảo trợ xã hội cho 42 đối tượng tăng mới, hỗ trợ mai táng phí 10 đối tượng, thôi hưởng trợ cấp 35 đối tượng, điều chỉnh trợ giúp BTXH cho 12 đối tượng. Hoàn thành điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025, toàn huyện có 1.304 hộ nghèo chiếm 3,44% và 1.710 hộ cận nghèo, chiếm 4,51%.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay toàn huyện đã khởi công 187 nhà ở đợt 2, hoàn thành đưa vào sử dụng 184 nhà, đang hoàn thiện 03 nhà. Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao 15 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của các xã, thị trấn. Kêu gọi các tổ chức cá nhân hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 400 triệu cho gia đình anh Lương Hữu Tuế và gia đình chị Thảo ở xã Tùng Lộc. Triển khai kế hoạch “Tết vì người nghèo”. Phối hợp với các nhóm thiện nguyện nấu 850 suất cơm, cháo cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện, trị giá trên 25,5 triệu đồng.

III. NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP, VĂN PHÒNG

1. Nội vụ:

Bảo đảm các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn hoàn thành công tác đánh giá xếp loại và bình xét thi đua cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Kiểm điểm, xử lý kỷ luật buộc thôi việc công chức Địa chính xã Thuần Thiện. Triển khai thu hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã. Làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã”.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ; công tác tôn giáo, thanh niên. Tổ chức các hoạt động gặp mặt, chúc mừng các Linh mục, Hội đồng mục vụ nhân dịp Lễ Noel 2021.

2. Thanh tra - Tư pháp:

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC, PCTN. Ban hành kết luận nội dung phản ánh sai phạm trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Thượng Lộc, dự thảo kết luận thanh tra công tác quản lý hành chính về giáo dục và quản lý tài chính tại trường Mầm non Phúc Lộc. Hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ theo quy định. Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền văn bản pháp luật xuống cơ sở. Thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực (trong tháng thay đổi, cải chính hộ tịch 10 hồ sơ, chứng thực 88 lượt hồ sơ). Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành số hóa sổ hộ tịch giai đoạn 3, tiếp tục số hóa giai đoạn 4. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn và thẩm định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Kiểm tra công tác tư pháp tại các xã, thị trấn.

3. Văn phòng:

Thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, tổ chức các hoạt động chung; Phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị của huyện và các ngành, phòng, ban, đơn vị; Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị…v.v. Tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến đến các xã, thị trấn. Trong tháng phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tài liệu, tổ chức tốt kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX.

Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong tháng tiếp nhận 12 đơn; 08 lượt tiếp công dân, nội dung chủ yếu phản ánh đất đai, hôn nhân gia đình, đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách... Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng tiếp nhận 895 hồ sơ (244 HS trực tuyến; 390 HS trực tiếp dịch vụ Bưu chính; 261 HS từ kỳ trước), trong đó đã giải quyết 646 hồ sơ, đang giải quyết 249 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

IV. AN NINH TRẬT TỰ, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

1. An ninh trật tự:

Chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, hoạt động của các đối tượng trọng điểm; hoạt động của các tôn giáo; chỉ đạo các địa phương, đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, trong tháng 12/2021 có một số vụ việc như sau:

Tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH xảy ra 03 vụ, 03 đối tượng làm bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 26 triệu đồng. Phát hiện, bắt giữ 08 vụ - 08 đối tượng vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc 01 vụ - 01 đối tượng (TT Nghèn); sử dụng kích điện đánh bắt thuỷ sản trái phép 01 vụ - 01 đối tượng; Vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp 06 vụ - 06 đối tượng (TT Đồng Lộc 02, Vượng Lộc 02; Kim Song Trường, Khánh Vĩnh Yên 01). Phát hiện, bắt giữ 01 vụ - 01 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý. Phát hiện, bắt giữ 01 vụ - 06 đối tượng tại xã Khánh Vĩnh Yên đánh bạc, thu giữ 1.420.000 đồng. Phát hiện, xử lý 01 vụ - 01 đối tượng tại thị trấn Nghèn sử dụng pháo trái phép.

Tăng cường TTKS đảm bảo TTCC, TTATGT, phát hiện, xử lý 68 trường hợp vi phạm, tạm giữ 08 xe mô tô, 04 xe máy điện, xử phạt, thu nộp KBNN 124.675.000đ. Đăng ký mới 157 xe mô tô, 12 xe máy điện.

2. Quân sự:

Lực lượng vũ trang tổ chức duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; đảm bảo hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị. Tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022, có 644 thanh niên khám tuyển, kết quả bước đầu có 310 thanh niên trúng tuyển. Khởi công xây nhà tình nghĩa do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng, với số tiền 80 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Huyền Bích có hoàn cảnh khó khăn ở xã Khánh Vĩnh Yên; bàn giao “Ngôi nhà mười ngàn đồng”, với số tiền 50 triệu cho đồng chí Lê Văn Hiệp, chiến sỹ dân quân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Lộc.

III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Triển khai thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh. Chuẩn bị hồ sơ phục vụ thẩm định công tác cải cách hành chính, năm 2021 huyện Can Lộc xếp thứ 5/13 huyện, thị xã, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2020 (Năm 2020 xếp thứ 8). Sắp xếp, lưu trữ tài liệu, xây dựng mới các quy trình nội bộ theo tiêu chuẩn ISO. Phối hợp với VNPT kết nối vào phần mềm để họp trực tuyến đến các xã, thị trấn. Xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030.

B. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

1. Việc thực hiện Kết luận số 383/KL-UBND, ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về thanh tra giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại địa bàn Can Lộc còn rất chậm, đối với thuê đất sai quy định, nhận hồ sơ, giải quyết được 4/556 trường hợp, đạt 0,7%; cấp đất sai quy định trước ngày 01/7/2014 đã giải quyết 17/352 trường hợp, đạt 4,8%; cấp đất sai quy định sau ngày 01/7/2014 đã giải quyết 24/108 trường hợp, đạt 22,2%

2. Dịch tả lợn Châu Phi đã được khống chế nhưng vẫn còn 03 xã dịch chưa qua 21 ngày (Thuần Thiện, Thanh Lộc, Thượng Lộc). Một số xã đang còn giết mổ gia súc tại gia đình chưa đưa vào lò giết mổ tập trung như Quang Lộc, Mỹ Lộc.

3. Các xã Thanh Lộc, Quang Lộc chưa giải quyết dứt điểm nhóm trẻ hoạt động chưa cấp phép.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 01 NĂM 2022

- Các phòng, ban, đơn vị, địa phương căn cứ Kết luận số 28-KL/HU ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ năm 2022; các Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, quân sự địa phương năm 2022 để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quyết liệt, hiệu quả ngày từ đầu năm 2022.

- Tập trung khắc phục các nội dung tại Văn bản số 4905/UBND-VP ngày 28/12/2021 của UBND huyện về tổng hợp một số tồn tại, hạn chế của các ngành, các lĩnh vực năm 2021.

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo lĩnh vực chuyên môn, các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Lĩnh vực Nông nghiệp:

- Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương sản xuất vụ Xuân 2022. Tập trung cao thực hiện Đề án tập trung ruộng đất, phá bờ vùng, bờ thửa; triển khai các mô hình sản xuất lúa tập trung.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

- Xây dựng Đề án thí điểm chăn nuôi tập trung để triển khai trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị công tác tiêm phòng GSGC đợt 1 năm 2022.

2. Xây dựng Nông thôn mới:

- Kiểm tra, hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại các xã.

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022.

3. Tài chính, thu ngân sách:

- Triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách; thực hiện tốt việc cấp phát kinh phí trong thời kỳ chỉnh lý.

- Giao dự toán năm 2022 cho các đơn vị, địa phương để phân khai thực hiện. Giao chỉ tiêu kế hoạch KTXH năm 2022; khối lượng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, KMNĐ có hỗ trợ xi măng và phục hồi nâng cấp mặt đường BTXM năm 2022 cho các xã, thị trấn.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025.

- Kêu gọi xúc tiến đầu tư các dự án triển khai mới theo kế hoạch và đôn đốc các dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ như: Dự án đất KDC Đồng Biền, Trung Hải; dự án Trường Mầm non tư thục thị trấn Nghèn, dự án CCN Tân Hà Đô, dự án khu nhà ở dịch vụ TM Trí Nguyễn...

4. Giao thông - Xây dựng - Thương mại:

- Chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung và các xã quy hoạch đã hết kỳ tổ chức điều chỉnh quy hoạch chung.

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng thi công các công trình, hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện quy trình quản lý đầu tư và xây dựng. Kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, nghiệm thu khắc phục mặt đường BTXM để hỗ trợ kinh phí. Tiếp tục triển khai thực hiện bảo trì, nâng cấp các tuyến đường huyện phục vụ nhân dân đi lại. Triển khai phương án đảm bảo an toàn thuyền tại đập Nhà Đường phục vụ lễ hội Chùa Hương.

- Phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra chất lượng các công trình trên địa bàn huyện.

5. Tài nguyên & Môi trường:

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất trình phê duyệt.

- Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất nông nghiệp xã Thuần Thiện sau chuyển đổi ruộng đất lần III theo Nghị quyết 01/NQ-HU của BTV Huyện ủy.

- Tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong quản lý đất đai tại các địa phương. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp giao, cho thuê đất trái thẩm quyền theo Kết luận số 383/KL-UBND, ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về thanh tra việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại địa bàn Can Lộc.

- Phối hợp Hội đồng GPMB huyện xử lý các vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi trên địa bàn.

6. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, quản lý, giám sát chặt các trường hợp cách ly, tăng cường rà soát các trường hợp ho, sốt, đau họng,... tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin cho các đối tượng. Thường xuyên kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ, điểm kinh doanh, buôn bán tụ tập đông người.

- Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân và hướng tới kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ khai hội chùa Hương năm 2022.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức cấp xã.

- Rà soát các tồn tại, hạn chế của công tác CCHC năm 2021, các điểm trừ, xây dựng phương án khắc phục.

- Xây dựng quy chế chấm điểm các phòng, ban, đơn vị năm 2022.

- Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình dạy học cốt lõi học kỳ II, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian yêu cầu. 

- Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Rà soát nắm chắc tình hình đời sống nhân dân để có kế hoạch hỗ trợ, cứu trợ, đặc biệt là các đối tượng: Người có công với cách mạng, chính sách xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tuyệt đối không để cho bất kỳ người dân nào thiếu đói trong dịp Tết. Thành lập các đoàn tặng quà cho các đối tượng NCC nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Tặng quà cho trẻ em, đối tượng BTXH có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức sàn việc làm lưu động, hội nghị việc làm giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương tại các xã, thị trấn.

- Tổ chức tốt tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

7. Lĩnh vực Thanh tra - Tư pháp:

- Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu nại đông người, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo tồn đọng. Ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý hành chính và tài chính tại trường Mầm non Phúc Lộc.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Luật mới ban hành; tăng cường truyền thông trợ giúp pháp lý ở cơ sở, đưa pháp luật đến với người dân. Chỉ đạo thực hiện số hóa sổ hộ tịch.

8. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung kiểm tra các trục đường xã, liên xã để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn.

- Làm tốt công tác tuyển quân, chốt quân số thanh niên nhập ngũ năm 2022.       - Tập trung triển khai quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phảm đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về pháo. Triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, khai thác khoáng sản trái phép, tội phạm ma tuý.

 

                                            ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.226
    Online: 52