Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 1

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

 
 
 

 

 

Số:         /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày 06 tháng 02 năm 2022

 


       

 

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, quân sự địa phương tháng 01, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tháng 01 năm 2022, trùng với Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tuy nhiên các phòng, ban, đơn vị, các địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; kế hoạch của UBND huyện về các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; sản xuất vụ Xuân cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, thu ngân sách đạt khá so với cùng kỳ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, lưu thông hàng hóa được đảm bảo, tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm, phấn khởi. Các hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng quan tâm, động viên kịp thời, bảo đảm đón Tết ấm áp, nghĩa tình. Kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:

  1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2022

          I. CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

          1. Về sản xuất Nông nghiệp:

Tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai sản xuất vụ Xuân 2022 đảm bảo lịch thời vụ, diện tích lúa đã gieo cấy được 9.330,4 đạt 100% kế hoạch, trong đó gieo thẳng 8.774,7 ha, cấy 555,7 ha. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tập trung ruộng đất, diện tích phá bờ vùng, bờ thửa, cải tạo đất xây dựng vùng sản xuất tập trung được 1.235 ha/1.110ha, đạt 111% kế hoạch năm 2022; cất bốc, quy tập 2.525 ngôi mộ. Một số địa phương đã gieo trĩa các loại rau màu vụ Xuân: Lạc Xuân 148 ha; rau các loại 295 ha; các loại cây màu khác 77 ha. Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

          Tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân Nhâm Dần 2022, ngay sau lễ phát động toàn huyện đã trồng được 950 cây xanh các loại tại tuyến đường trục chính của thôn, xã. Năm 2022, huyện Can Lộc phấn đấu trồng 45.000 cây xanh như: ban, muồng hoàng yến, giáng hương, xoài..., các loại cây được trồng đồng nhất theo từng khu vực, từng tuyến đường. Ngoài xã Vượng Lộc "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022 được tổ chức đồng loạt tại các địa phương, đơn vị trong toàn huyện.

2.  Chương trình Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện. Tổ chức giao ban với các xã Vượng Lộc, Quang Lộc để rà soát mức độ đạt chuẩn các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022; kiểm tra đôn đốc xã Thiên Lộc, Gia Hanh bổ cứu các tiêu chí chưa đạt để trình Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra, phúc tra. Tiếp tục nghiệm thu khu dân cư NTM kiểu mẫu trình Văn phòng Nông thôn mới tỉnh thẩm định. Hoàn thành chấm điểm 3 sản phẩm OCOP trình tỉnh chấm phân hạng sản phẩm OCOP. Khảo sát xây dựng điểm nghĩ dưỡng, tua tuyến du lịch trải nghiệm gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Can Lộc.

3. Tài chính - Đầu tư:

Thu ngân sách trên địa bàn đến 07/02/2022 đạt 72,4 tỷ đồng, đạt 36,2% kế hoạch HĐND huyện giao. Chỉ đạo các đơn vị thanh toán kịp thời các hợp đồng dịch vụ tại khu du lịch Chùa Hương tích năm 2021, triển khai các hợp đồng dịch vụ năm 2022. Giao dự toán và các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2022 cho các đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Hướng dẫn các địa phương chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025. Kêu gọi xúc tiến đầu tư các dự án triển khai trên địa bàn (Dự án KCN VSP xã Vượng Lộc; KDC Đồng Hang thị trấn Nghèn - Xuân Lộc; dự án KDC Đồng Huề; dự án KDC thương mại thị trấn Nghèn....).

4. Xây dựng - Giao thông, Thương mại - Dịch vụ:

Hoàn thành công trình nâng cấp, sửa chữa vỉa hè QL1A đoạn qua thị trấn Nghèn. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn, đến nay đã hoàn thành 90% công trình nâng cấp, mở rộng đường trục chính xã Thuần Thiện; 50% công trình đường giao thông nông thôn xã Mỹ Lộc; 75% công trình xây dựng cầu trọt xã Thượng Lộc; 90% công trình nâng cấp, sữa chữa đê sông Nghèn đoạn qua tổ dân phố 9 thị trấn Nghèn; 70% khối lượng công trình nâng cấp đường giao thông từ đường ĐT 548 đến Chùa Hương Tích; 25% khối lượng công trình xây dựng kênh tiêu úng xã Tùng Lộc. Tổ chức kiểm tra chất lượng công trình đường giao thông tại xã Thượng Lộc, Mỹ Lộc và hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt vùng Trà Sơn; kiểm tra trật tự xây dựng các công trình. Chỉ đạo các xã Gia Hanh, Phú Lộc, Thượng Lộc, Thường Nga, Thiên Lộc, Vượng Lộc, Tùng Lộc, Trung Lộc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã. Rà soát kiểm đếm sơ bộ mức độ ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc-Nam.

Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo cung cấp điện, kiểm tra thị trường hàng hóa, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm trước, trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; kiểm tra 75 cơ sở, xử lý vi phạm 08 cơ sở, xử phạt 8.700.000 đồng.    Cấp giấy phép đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cho 05 cơ sở, đủ điều kiện kinh doanh khí gas hóa lỏng 04 cơ sở và 03 giấy phép nhà ở riêng lẽ.

5. Tài nguyên & Môi trường:                                                                   

Phê duyệt kết quả bán đấu giá, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn (thị trấn Nghèn 28 lô, Xuân Lộc 07 lô, Thượng Lộc 06 lô, Thanh Lộc 17 lô, Gia Hanh 08 lô). Cấp GCNQSD đất không thông qua đấu giá của các xã Trung Lộc 08 lô, Quang Lộc 30 lô. Chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ dân các xã Phú Lộc (02 hồ sơ), thị trấn Nghèn (03 hồ sơ), Vượng Lộc (04 hồ sơ), Gia Hanh (01 hồ sơ). Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát đất công ích, khoanh vẽ bản đồ, lập danh sách cụ thể các khu vực đất công ích. Tiếp tục tập trung GPMB các dự án trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị ra quân vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

  II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Du lịch:

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, Thể thao, Du lịch, Gia đình. Tập trung tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân và đón tết cổ truyền dân tộc, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022. Làm 12 chương trình phát thanh, trên 50 tin, phóng sự truyền hình; 3 trang địa phương và nhiều tin bài phát trên sóng Đài tỉnh; tuyên truyền trên 150 tin, bài trên sóng PT-TH huyện, Cổng TTĐT, mạng XH, Báo Hà Tĩnh và Đài PT-TH tỉnh. Kiểm tra các dịch vụ kinh doanh văn hóa công cộng tại các xã, thị trấn. Sản xuất các chương trình MV ca nhạc mừng Đảng, mừng Xuân. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19, vệ sinh môi trường, PCCC tại khu du lịch Chùa Hương Tích, thí điểm bán tất cả các loại vé tại một địa điểm (Nhà Lục giác) nhằm tạo thuận lợi cho du khách về Chùa Hương.

Trong dịp Tết 2022, toàn huyện treo hơn 3.000 panô áp phích. Lên 316 câu khẩu hiệu, băng rôn qua đường. Treo hàng ngàn cờ đảng, cờ tổ quốc, cờ vui các loại. Làm mới các cổng chào tại các trung tâm xã, thôn, tổ dân phố. Có 95% hộ gia đình treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các cơ quan, đơn vị, trường học treo cờ 100%. Các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền như: Thiên Lộc, Sơn Lộc, Gia Hanh...Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Ban tổ chức thống nhất không tổ chức lễ khai hội Chùa Hương Tích. Từ ngày mùng 01 tết đến mùng 06 tết tại Khu du lịch Chùa Hương Tích đã đón 30 ngàn lượt du khách; thu phí danh thắng đạt 427 triệu đồng (Trước tết du khách về Chùa Hương rất ít).

2. Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học. Tham gia tốt cuộc thi học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa lớp 9, với 82/118 em đạt giải, trong đó có 7 em đạt giải nhất, 21 em đạt giải nhì, 28 em đạt giải ba, 26 em đạt giải khuyến khích. Tổ chức thi Tiếng Anh trực tuyến IOE cấp trường, cấp huyện, kết quả cấp huyện công nhận 421 em đạt giải (26 giải nhất; 60 giải nhì; 91 giải ba; 244 giải khuyến khích).  Tổ chức chuyên đề về phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở trường THCS theo chương trình và SGK mới; tập huấn giáo dục STEM cho cán bộ, giáo viên các  trường. Kiểm tra chuyên đề các đơn vị về công tác quản lý, quy chế chuyên môn, công khai, dân chủ trường học, các khoản thu ngoài ngân sách, bán trú. Chỉ đạo các trường học tập trung huy động nguồn lực xây dựng, tu sửa, mua sắm, tôn tạo cảnh quan trường.

3. Y tế, Dân số - KHHGĐ:

  Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, quản lý chặt người đến / về trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà. Từ đầu năm 2022 đến nay có 195 F0 trên địa bàn, trong đó có 45 ca cộng đồng; 59 ca F1, 91 ca về từ vùng dịch. Riêng trong dịp tết từ ngày 29/01 đến 16h ngày 06/02/2022 có 75 F0, trong đó có 25 ca cộng đồng. Hiện nay toàn huyện có 60 F0 đang điều trị, cách ly tại nhà và 318 công dân đang cách ly tại nhà riêng, không có công dân cách ly tại khu cách ly tập trung. Tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong tháng tổng số lượt khám bệnh đạt 12.602 lượt (khám tại TT Y tế huyện 8.500 lượt, khám tại các trạm y tế xã 4.102 lượt). Điều trị nội trú 1.527 lượt, trong đó điều trị tại Trung tâm y tế huyện 1.482 lượt, trạm y tế xã 45 lượt. Kiểm tra 75 cơ sở kinh doanh hàng hóa, an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, xử phạt vi phạm hành chính 7 cơ sở với số tiền 8.700.000 đồng.

4. Công tác đảm bảo an sinh xã hội:

          Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chăm lo công tác an sinh xã hội, kịp thời rà soát các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đề xuất phương án hỗ trợ, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm.

Thực hiện tốt việc cấp 25.489 suất quà tết, trị giá 8.966 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương và huy động nguồn xã hội hóa để tặng quà cho người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (Trong đó có 10.258 suất quà, trị giá 4.016 triệu động vận động, kêu gọi từ nguồn xã hội hóa). Hội Chữ Thập đỏ huyện vận động được 325 suất quà, giá trị 328 triệu đồng hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn. Giải quyết kịp thời chế độ đối với người có công và thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, trong tháng giải quyết chế độ Bảo trợ xã hội cho 97 đối tượng tăng mới, hỗ trợ mai táng phí 20 đối tượng, thôi hưởng trợ cấp 76 đối tượng, điều chỉnh trợ giúp BTXH cho 16 đối tượng.

III. NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP, VĂN PHÒNG

1. Nội vụ:

Bảo đảm các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật. Ban hành quyết định tuyển dụng 33 thí sinh trúng tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2021-2022. Giao biên chế các phòng, ban, đơn vị và các xã, thị trấn năm 2022. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện. Xây dựng quy chế đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị. Tiếp tục thực hiện các bước quy trình tuyển dụng công chức cấp xã. Điều chuyển công chức xã Kim Song Trường, Gia Hanh. Hoàn thành đánh giá phân loại tập thể, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn năm 2021. Khen thưởng 50 tập thể, 240 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

2. Thanh tra - Tư pháp:

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC, PCTN. Ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý hành chính và tài chính tại trường mầm non Phúc Lộc. Thành lập các tổ xác minh đơn khiếu nại của công dân thị trấn Đồng Lộc, Khánh Vĩnh Yên. Đôn đốc xã Xuân Lộc, Quang Lộc, thị trấn Đồng Lộc thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra của UBND huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn chấn chỉnh, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư của công dân. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền văn bản pháp luật xuống cơ sở. Thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực (trong tháng thay đổi, cải chính hộ tịch 06 hồ sơ, chứng thực 96 lượt hồ sơ). Tổ chức giao ban công tác Tư pháp năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn và thẩm định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

3. Văn phòng:

Thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, tổ chức các hoạt động chung; Phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị của huyện và các ngành, phòng, ban, đơn vị; Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị…v.v. Tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến đến các xã, thị trấn, phục vụ tốt các hoạt động trước, trong và sau tết nguyên đán của UBND huyện.

Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong tháng tiếp UBND huyện tiếp nhận 11 đơn; 06 lượt tiếp công dân, nội dung chủ yếu phản ánh đất đai, nhà ở, hộ... Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng tiếp nhận 1.149 hồ sơ (177 HS trực tuyến; 734 HS trực tiếp dịch vụ Bưu chính; 238 HS từ kỳ trước), trong đó đã giải quyết 806 hồ sơ, đang giải quyết 343 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

IV. AN NINH TRẬT TỰ, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

1. An ninh trật tự:

Chỉ đạo Công an huyện đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, vận chuyển tàng trữ, đốt pháo. Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cơ bản ổn định. Tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH xảy ra 02 vụ, bắt giữ 02 đối tượng (01 vụ - 01 đối tượng cố ý gây thương tích tại xã Thanh Lộc; 01 vụ - 01 đối tượng trộm cắp tài sản tại xã Tùng Lộc). Tai nạn giao thông xảy ra 01 vụ tại Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc làm 01 người tử vong. Phát hiện bắt giữ 25 vụ - 25 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo. Riêng trong đêm giao thừa Công an huyện tuần tra, phát hiện, xử lý 22 vụ, 22 đối tượng sử dụng pháo trái phép (giảm 33 vụ - 35 đối tượng so với năm 2021).

2. Quân sự:

Lực lượng vũ trang tổ chức duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; đảm bảo hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị. Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở, ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2022. Phối hợp với các đơn vị nhận quân chốt quân số nhập ngũ năm 2022; tổ chức phát lệnh và tặng quà cho công dân nhập ngũ, các gia đình có công dân đang tại ngũ, gặp mặt 118 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh. Ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2030. Kiểm tra công tác CCHC, kỷ cương hành chínhtại trường THCS Phúc Lộc.

B. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

1. Việc thực hiện Đề án tập trung ruộng đất vượt kế hoạch đề ra (1.235 ha/1.110 ha, đạt 111%); tuy nhiên một số địa phương đang dừng lại ở việc phá bờ thửa nhỏ, chưa thực hiện chuyển đổi trong vùng.

2. Công tác phối hợp thực hiện thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực đất đai chưa hiệu quả. Số lượng đơn thư phát sinh nhiều, một số đơn thư giải quyết chậm, chưa dứt điểm.

3. Công tác KĐCLGD trường chuẩn Quốc gia gặp khó khăn về nguồn lực. Nội thất các phòng bộ môn hạn chế, thiết bị dạy học yếu. Các hạng mục xây dựng trường chuẩn chậm tiến độ.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2022

1. Lĩnh vực Nông nghiệp:

- Theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng vụ Xuân, nhất là một số đối tượng sâu bệnh gây hại thường xuất hiện đầu vụ như bọ trĩ, ruồi đục nõn, tuyến trùng rễ, bệnh đạo ôn...

- Theo dõi tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; kiểm soát giết mổ gia súc trên địa bàn huyện; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị công tác tiêm phòng GSGC đợt 1 năm 2022.

- Xây dựng Đề án thí điểm chăn nuôi tập trung để triển khai trên địa bàn.

2. Xây dựng Nông thôn mới:

- Chuẩn bị nội dung để BCĐ xây dựng NTM huyện làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

- Rà soát, giao chỉ tiêu xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 cho các xã.

- Kiểm tra, hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại các xã.

3. Tài chính, thu ngân sách

- Hướng dẫn các đơn vị phân khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022.

- Triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách; thực hiện tốt việc cấp phát kinh phí trong thời kỳ chỉnh lý.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022 - 2025.

- Kêu gọi xúc tiến đầu tư các dự án triển khai mới theo kế hoạch và đôn đốc các dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ như: Dự án đất KDC Đồng Biền, Trung Hải; dự án trường Mầm non tư thục thị trấn Nghèn, dự án CCN Tân Hà Đô, dự án khu nhà ở dịch vụ thương mại Trí Nguyễn...

4. Giao thông - Xây dựng - Thương mại:

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam, nhánh phía Đông đoạn qua huyện Can Lộc.

- Chỉ đạo UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã.

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng thi công các công trình, hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện quy trình quản lý đầu tư và xây dựng. Kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, nghiệm thu khắc phục mặt đường BTXM để hỗ trợ kinh phí. Tiếp tục triển khai thực hiện bảo trì, nâng cấp các tuyến đường huyện phục vụ nhân dân đi lại. Triển khai phương án đảm bảo an toàn thuyền tại đập Nhà Đường phục vụ lễ hội Chùa Hương.

- Phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra chất lượng các công trình trên địa bàn huyện.

5. Tài nguyên & Môi trường:

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện cấp đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2022.

- Tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong quản lý đất đai tại các địa phương. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp giao, cho thuê đất trái thẩm quyền theo Kết luận số 383/KL-UBND, ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về thanh tra việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại địa bàn Can Lộc.

- Giải quyết các vướng mắc liên quan đến GPMB các dự án trên địa bàn.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn.

6. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, quản lý, giám sát chặt các trường hợp cách ly, tăng cường rà soát các trường hợp ho, sốt, đau họng,... tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin cho các đối tượng. Thường xuyên kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ, điểm kinh doanh, buôn bán tụ tập đông người.

- Tăng cường công tác kiểm tra mùa lễ hội du lịch Chùa Hương, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong tổ chức các hoạt động lễ hội năm 2022.

- Kiểm tra, rà soát các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án đồng bộ hóa hệ thống truyền thanh CNTT - viễn thông từ huyện đến cơ sở.

- Tổ chức làm việc với sở Thông tin và Truyền thông về định hướng xây dựng chính quyền số và an toàn Thông tin năm 2022.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức cấp xã.

- Hoàn thành xây dựng quy chế chấm điểm các phòng, ban, đơn vị năm 2022.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ CBCCVC năm 2022.

- Tổ chức các chuyên đề BDGV, nhất là các chuyên đề đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đẩy mạnh các hoạt động khoa học giáo dục trong nhà trường.

- Tăng cường huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, cảnh quan, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyên năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị;  triển khai kế hoạch hiến máu đợt 1 năm 2022.

  7. Lĩnh vực Thanh tra - Tư pháp:

- Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu nại đông người, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo tồn đọng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Luật mới ban hành; tăng cường truyền thông trợ giúp pháp lý ở cơ sở, đưa pháp luật đến với người dân. Chỉ đạo thực hiện số hóa sổ hộ tịch.

8. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, khai thác khoáng sản trái phép, tội phạm ma tuý…

- Tổ chức lễ giao quân năm 2022 đúng quy định, hướng dẫn của các cấp và phối hợp với các đơn vị nhận quân nắm tình hình phúc tra sức khỏe công dân sau nhập ngũ.

                                            ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 1.441.381
Online: 22