Chiều ngày 25/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực cho thành phần là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và 20 bộ Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn.

                                                                        Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chứng thực

Nội dung của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực tập trung chuyên sâu vào những kiến thức pháp luật về công tác chứng thực theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư 01/2020/NĐ-CP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ–CP. Cũng tại buổi tập huấn, lãnh đạo phòng Tư pháp đã đưa ra những tình huống cụ thể để các đại biểu cùng thảo luận, những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chứng thực và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết việc chứng thực hàng ngày ở cơ sở, đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu chứng thực của tổ chức, cá nhân.

Qua tập huấn giúp cán bộ trực tiếp làm công tác Tư pháp – Hộ tịch tại cơ sở có thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế công tác chuyên môn, nhất là công tác chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tư pháp tại cơ sở.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.441.392
    Online: 27