Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp, theo tinh thần Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc, sáng ngày 25/10, xã Thiên Lộc tiếp tục triển khai phá bỏ bờ vùng, bờ thửa nhỏ hình thành cánh đồng mẫu lớn.

                                                            Phá bờ vùng, bờ thửa cũ hình thành ô thửa lớn tại thôn Tân Thượng

                                                              Huy động máy móc phá bỏ bờ vùng, bờ thửa cũ tại thôn Yên Đình

Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2021, xã Thiên Lộc sẽ triển khai phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn với tổng diện tích 60 ha tại 5 vùng của 4 thôn gồm: Tân Thượng, Hòa Thịnh, Yên Đình và Trung Thiên. Để triển khai phá bờ thửa nhỏ làm cánh đồng mẫu lớn, xã Thiên Lộc đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo, các hội, đoàn thể, đội ngũ cán bộ cốt cán các thôn. Sau đó triển khai họp thôn để tuyên truyền chủ trương, đồng thời tổ chức cho bà con nhân dân đi tham quan, học hỏi các mô hình các cánh đồng mẫu lớn tại một số địa phương trong huyện, trong tỉnh để bà con thấy được hiệu quả và đồng thuận triển khai. Đến nay, Thiên Lộc đã thực hiện chuyển đổi được gần 47 ha/ 60 ha, huy động 8 máy xúc, máy đào phá bờ vùng, bờ thửa, đào đắp được 5.020m3 đất và từng bước cải tạo mặt bằng để xây dựng vùng sản xuất tập trung.

Việc chuyển đổi các thửa ruộng nhỏ lẻ, manh mún thành các thửa ruộng lớn bằng phẳng, đồng nhất, có hệ thống bờ vùng, hệ thống tưới, tiêu khoa học, hợp lý sẽ tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.211
    Online: 50