Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND huyện về việc số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch, UBND huyện đã kịp thời và quyết liệt trong chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện. Thu thập và phân loại các loại sổ hộ tịch theo từng giai đoạn, đảm bảo việc cập nhật dữ liệu hộ tịch chính xác, đầy đủ và kịp thời theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn bằng văn bản, UBND huyện đã giao Phòng Tư pháp cử cán bộ bám sát địa phương; tập huấn và hướng dẫn cho từng cán bộ Tư pháp - Hộ tịch. Hàng tháng, hàng quýtổng hợp kết quả số hóa dữ liệu hộ tịch của các xã, thị trấn xếp theo tỷ lệ phần trăm nhằm so sánh tiến độ thực hiện của từng địa phương. Kết thúc mỗi giai đoạn, giao Phòng Tư pháp tổng hợp, báo cáo và khen thưởng các xã, thị trấn hoàn thành trước và kịp tiến độ, đồng thời nhắc nhỡ, phê bình các địa phươngtriển khai chậm. Ngoài ra, UBND huyện đã quan tâm, hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác số hóa dữ liệu hộ tịch của các xã, thị trấn.

Nhờ vậy, các xã, thị trấn thuộc huyện Can Lộc đã kết thúc việc số hóa dữ liệu hộ tịch giai đoạn 2 đúng tiến độ với tổng số dữ liệu hộ tịch là 64.710 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%. Đến thời điểm này đã có 09 xã, thị trấn hoàn thành cập nhật dữ liệu hộ tịch giai đoạn 3và chuyển sang giai đoạn 4, gồm: Mỹ Lộc, Thuần Thiện, Kim Song Trường, Thường Nga, Sơn Lộc, Thanh Lộc, Xuân Lộc, Thị trấn Đồng Lộc, Tùng Lộc. Tổng số dữ liệu đã số hóa toàn huyện hơn 30.500 trường hợp, đạt tỷ lệ 82% và phấn đấu hoàn thành trước tháng 12/2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.352
    Online: 46