Chiều ngày (24/3/2022) tại xã Vượng Lộc, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây  dựng nông thôn mới huyện Can Lộc tổ chức giao ban  đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây  dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu  năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


    Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao có  5 xã: Xuân Lộc, Giá Hành, Trung Lộc, Vượng Lộc, Quang Lộc và xã Thiên Lộc ( Xây dựng NTM kiểu mẫu) được chọn phấn đấu về đích trong năm 2022.

    Trong thời gian này các địa phương đang tập trung cao độ trong xây dựng NTM nâng cao,  NTM kiểu mẫu, đặc biệt có có 2 xã Gia Hanh và Thiên Lộc phấn đấu về đích trong 6 tháng đầu năm 2022.

    Tại hội nghị đã tiến hành thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn, đề ra các giải pháp thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong  thời gian tới .

    Kết luận hội nghị Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: Xác định xây dựng NTM nâng cao,  NTM kiểu mẫu khác với xây dựng NTM từ suy nghĩ, cách làm, trên nền tảng các tiêu chí, xây dựng lên tầm cao hơn. Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải có điểm nhấn phù hợp với từng địa phương. Trong thời gian tới đối với xã Thiên Lộc và xã Gia Hanh trên cơ sở nền tảng, tiêu chí đã đạt được,  cần  tập trung  quyết liệt hoàn thành các tiêu chí, phần việc còn lại phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao trong   6  tháng đầu năm 2022, đối với các xã Xuân Lộc, Trung Lộc, Quang Lộc, Vượng Lộc cần đẩy mạnh, phát động các phong trào xây dựng NTM gắn với nâng cao tiêu chí thu nhập, phát triển các mô hình sản xuất, sản phẩm OCOP, tiếp tục mở rộng hành lang giao thông, vệ sinh môi trường , xây dựng cơ sở hạ tầng …  quyết tâm  hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM  nâng cao trong  năm 2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.121
    Online: 95