Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; thực hiện Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã; Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND huyện Can Lộc về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã với nội dung như sau:

    1. Hình thức thi vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.

    2. Nội dung: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

       Thời gian thi: 60 phút.

    3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:

    a) Thời gian tổ chức thi: 01 ngày, ngày 27/03/2022 (Chủ nhật).

     -Thi sinh dự thi có mặt trước ca thi 30 phút để nghe phổ biến quy chế thi và làm các thủ tục cần thiết trước lúc vào thi.

     + Ca 1: 8h0’ – 9h0’ (Có danh sách thí sinh thi ca 1 gửi kèm)

     + Ca 2: 9h30’ -10h30’ (Có danh sách thí sinh thi ca 2 gửi kèm)

     + Ca 3: 14h0’ – 15h0’ (Có danh sách thí sinh thi ca 3 gửi kèm)

     + Ca 4: 15h30’ -16h30’ (Có danh sách thí sinh thi ca 4 gửi kèm)

    b) Địa điểm: Tại phòng thực hành tin học, Trường THCS Xuân Diệu, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cấp khi vào thi.

    4. Trước khi tham dự kỳ thi, yêu cầu thí sinh đến cơ sở y tế để test COVID-19; thí sinh âm tính với COVID-19 thì được tham dự kỳ thi, đồng thời phải có mặt trước giờ thi 45 phút (mang theo giấy xét nghiệm COVID-19 đang còn hiệu lực tính đến 17 giờ ngày 27/3/2022 để bộ phận y tế kiểm tra và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để làm các thủ tục trước khi vào phòng thi). Trường hợp thí sinh dương tính với COVID - 19 (gửi giấy xét nghiệm) qua phòng Nội vụ trước 16 giờ 00 phút, ngày 25/3/2022 để phòng Nội vụ tổng hợp, báo cáo về Hội đồng tuyển dụng sẽ xem xét tổ chức thi vòng 01 cho số thí sinh này vào thời điểm thích hợp, nhưng chậm nhất trước ngày 10/4/2022 (sau 14 ngày thí sinh phát hiện dương tính với COVID-19), để đảm bảo tham gia thi tuyển vòng 2 chung cho tất cả thí sinh đạt yêu cầu tại vòng 1.

    Lưu ý: Thí sinh dương tính với COVID-19 phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với kết quả xét nghiệm. Trường hợp thí sinh không báo cáo cho phòng Nội vụ biết hoặc báo cáo sau 16 giờ ngày 25/3/2022 thì coi như thí sinh tự ý bỏ thi.

    Thông tin chi tiết về số báo danh của thí sinh dự thi theo file đính kèm.

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.749
    Online: 55