Theo lịch cTông tác, vào ngày 10/02/2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp (trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19) nên không tổ chức.  

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của Chủ tịch UBND huyện gửi đơn đến Ban Tiếp công dân huyện để được xử lý theo quy định.

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo và giao Ban Tiếp công dân, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện, UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc và trên Cổng Thông tin điện tử huyện/xã; đồng thời thông báo trên hệ thống truyền thanh để các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết thực hiện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.341
    Online: 34