Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
58 người đã bình chọn

 

Xác định rõ công tác chuẩn bị sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã xây dựng kế hoạch duyệt nội dung Đại hội tất cả các Đảng bộ các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị  trực thuộc Đảng bộ huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt nội dung Đại  hội Đảng bộ xã Kim Song Trường

Đối với 3 Đảng bộ: Thị trấn Nghèn, Kim Song Trường và Khánh Vĩnh Yên có đặc thù riêng là Đảng bộ mới sáp nhập, nên quan điểm chỉ đạo xây dựng các văn kiện cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn so với các Đảng bộ xã, thị trấn khác. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trực tiếp nghe cấp ủy các địa phương mới sáp nhập báo cáo về công tác chuẩn bị: xây dựng văn kiện, lấy ý kiến góp ý đến các chi bộ; phát động phong trào thi đua; tuyên truyền, cổ động…đồng thời mời đại diện các phòng, ban chuyên môn cấp huyện tham dự, thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội.

Quá trình duyệt nội dung, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các thành phần tham gia đã thảo luận thẳn thắn, với tinh thần trách nhiệm cao; đóng góp những ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Từ phương pháp và cách thức đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, đến dự báo tình hình, những thuận lợi – khó khăn, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ tới.

Tại các buổi duyệt nội dung Đại hội ở 3 Đảng bộ xã, thị trấn mới sáp nhập, sau phần đóng góp ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND – UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn của Huyện ủy, UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng kết luận: Về cơ bản, các Đảng bộ chuẩn  bị đầy đủ các loại văn kiện và gửi trước cho các đại biểu nghiên cứu, tham gia góp ý tại hội nghị. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng lưu ý: Quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh về đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong thời điểm phòng, chống dịch covid-19, trên tinh thần đơn giản, gọn nhẹ, không tổ chức văn nghệ chào mừng và các đoàn chúc mừng Đại hội; giảm tối đa khách mời cấp trên và cấp ủy cơ sở khác dự. Trong quá trình xây dựng văn kiện, tránh dùng tên gọi các đơn vị hành chính cũ, nếu cần số liệu minh chứng nên sử dụng chú thích hoặc biểu tổng hợp riêng. Số liệu cần phải đảm bảo chính xác; các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra phải trên cơ sở dự báo tình hình thuận lợi – khó khăn của nhiệm kỳ tới. Nhiệm vụ và giải pháp phải đảm bảo tính khả thi. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải cụ thể, rõ ràng theo từng nhóm nhiệm vụ. Đối với Đảng bộ Thị trấn Nghèn và Khánh Vĩnh Yên, cần xây dựng Đề án nhân sự đảm bảo theo định hướng của Ban Thường vụ Huyện ủy, đúng quy trình, có tính kế thừa, đáp ứng về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ…

Đối với Đảng bộ xã Kim Song Trường, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong xây dựng văn kiện Đại hội. Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh và của huyện, bám sát Bộ chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ cấp xã – theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Hà Tĩnh để bổ sung, điều chỉnh Báo cáo chính trị.

Về thời gian tổ chức Đại hội, nhất trí với đề xuất của Đảng bộ Thị trấn Nghèn về dự kiến tổ chức vào ngày 30 – 31/3/2020. Đối với Đảng bộ Kim Song Trường và Khánh Vĩnh Yên, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện văn kiện, đề án nhân sự và các điều kiện đảm bảo. Không chạy theo thời gian để tổ chức cho xong Đại hội, mà phải làm tốt công tác chuẩn bị, xin ý kiến và sau khi được sự đồng ý của Ban Thường vụ mới tiến hành Đại hội.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 305.912
   Online: 16