Chiều ngày 24/5, Đảng bộ xã Thuần Thiện tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Xuân Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Văn Sơn – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện các Ban xây dựng Đảng, cán bộ chỉ đạo xã.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thuần Thiện phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Một số chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội.

Thuần Thiện đã tập trung xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, phát huy hiệu quả tích cực. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội nghề nghiệp tiếp tục được đổi mới.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH được tăng cường, sâu sát, hiệu quả. Nhờ vậy, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 42 triệu đồng, tăng 20% so với đầu nhiệm kỳ. Tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 5.800 tấn, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đến nay ước đạt 97 triệu đồng/ha, dự báo đến năm 2025 ước đạt 120 triệu đồng/ha.

Thuần Thiện là xã đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tập trung ruộng đất. Năm 2020, xã Thuần Thiện đã hoàn thành Đề án chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp lần 3 trên quy mô toàn xã với tổng diện tích chuyển đổi 512 ha; các mô hình sản xuất lúa tập trung cho năng suất vượt trội.

Năm 2022, Thuần Thiện phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thành công diễn tập PCCCR - PCTT - TKCN cấp huyện, được Quân khu IV, tỉnh đánh giá cao.

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo nên phát triển khá toàn diện; đời sống tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng – an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trên cơ sở đó, đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tạo sự đột phá, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cả nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Xuân Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả Đảng bộ xã Thuần Thiện đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Đảng bộ xã Thuần Thiện cần tập trung một số giải pháp trọng tâm. Trước hết, rà soát, đánh giá mức độ thực hiện các chỉ tiêu để có các giải pháp cũng như khai thác hiệu quả các thế mạnh, nguồn lực để hoàn thành. Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá; phát triển mô hình kinh tế gắn với củng cố, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Chú trọng công tác xây dựng Đảng từ chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng trong đảng viên và các tầng lớp nhân; nâng cao sức chiến đấu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, kiểm điểm, làm rõ vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.732
    Online: 51