Với 15 tỷ đồng được huy động từ nhiều nguồn lực, xã Phú Lộc đang nỗ lực rút ngắn chặng về đích nông thôn mới nâng cao.

Năm 2023 xã  Phú Lộc được huyện Can Lộc lựa chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ và Nhân dân xã Phú Lộc đã nỗ lực để nâng chất nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới của tỉnh.

Từ các nguồn ngân sách tỉnh, huyện, xã, các chương trình dự án và đóng góp của Nhân dân, xã huy động được 15 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Theo đó, các công trình, hạng mục được tập trung nguồn lực đầu tư đó là cơ sở vật chất trường học, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa. Đến thời điểm hiện tại, dãy nhà hai tầng 8 phòng học Trường Mầm non đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng; khuôn viên  nhà văn hóa các thôn được nâng cấp.

Xã cũng đã tiếp nhận và cung ứng hơn 400 tấn xi măng cho các thôn nâng cấp 3,5 km đường giao thông nông thôn trục thôn; xây dựng 1,2 km mương thoát nước có  nắp đậy, hố lắng xử lý nước thải sinh hoạt,  cải tạo vườn hộ, chỉnh trang các khu dân cư kiểu mẫu...

Xã Phú Lộc luôn xác định xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”. Hiện nay Phú Lộc đang được tập trung hoàn thành các tiêu chí để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.694
    Online: 5