Chiều ngày 18/5/ 2023, Hội LHPN huyện Can Lộc tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn, khảo sát, thẩm định đánh giá tiêu chí Nhà sạch - vườn đẹp và "Gia đình 5 có – NTM kiểu mẫu, hướng dẫn đổi mới tư duy khởi nghiệp.

Tham dự có các đồng chí Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Ban KTGĐXH Hội LHPN tỉnh; Trần Thị Ngọc Bích, Chuyên viên Ban KTGĐXH Hội LHPN tỉnh; Trần Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN huyện.

  Tham gia lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở  được truyền đạt, hướng dẫn các chuyên đề: Quy trình đánh giá tiêu chí thực hiện “Nhà sạch, vườn đẹp”, hướng dẫn hồ sơ thực hiện tiêu chí hộ " Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu” thuộc Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 và hướng dẫn phụ nữ khởi nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ cơ sở các kỹ năng quản lý, điều hành, thực hiện nội dung Bộ tiêu chí “Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu”, thẩm định đánh giá tiêu chí “Nhà sạch vườn đẹp”. Qua đó, tiếp tục nhân rộng mô hình, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các CLB “Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu, góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.805
    Online: 55