Văn phòng Huyện ủy vừa có Thông báo lịch tiếp dân tháng 3 năm 2023 của các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBND huyện về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023.

Về thời gian cụ thể, 01 ngày 20/3/2023. Buổi sáng, từ 7h30 - 11h30, tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo định kỳ.

Buổi chiều, từ 14h00 - 17h30, đối thoại theo lịch hẹn và nghe báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc đã giao cho các cơ quan, đơn vị.

Địa điểm, phòng Tiếp dân UBND huyện Can Lộc. Thông tin tiếp dân được công khai trên Cổng TTĐT và hệ thống truyền thanh của huyện và cơ sở.
              


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.343.504
    Online: 59