Sáng ngày 15/3, Hội Nông dân Thị trấn Nghèn  tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. 

Trong nhiệm kỳ qua,  Hội Nông dân Thị trấn Nghèn đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong phát triển kinh tế, Hội Nông dân Thị trấn Nghèn phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện cho 288 hộ vay với tổng dư nợ do Hội quản lý đến nay hơn 20,7 tỷ đồng. Phối hợp mở 10 lớp tập huấn KHKT sản xuất, thâm canh cho trên 2000 lượt hội viên, cung ứng trên 350 tấn phân bón, 40 tấn giống các loại cho hội viên sản xuất.

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau XĐGN và làm giàu bền vững được cấp hội lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các hộ gia đình. Toàn thị trấn có gần 1831 hộ kinh doanh trong đó hội viên Hội nông dân chiếm 75 %. 

Thực hiện chương trình xây dựng NTM - ĐTVM, cán bộ, hội viên nông dân Thị trấn Nghèn là một trong những lực lượng nòng cốt hiến đất, hiến tài sản vào các công trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, đến nay Thị trấn Nghèn có 10/19 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn minh. 

 Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo – Hợp tác - Phát triển”, đại hội đã đặt ra các nhiệm vụ đột phá: Vận động hội viên đẩy mạnh xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, đặc biệt là các mô hình chăn nuôi tổng hợp tập trung, phát huy có hiệu quả cánh đồng màu. Nâng cao vai trò của tổ chức Hội là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng đô thị văn minh với phương châm có điểm xuất phát, không có điểm kết thúc. Góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân  tạo ra những đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Thị trấn Nghèn ngày càng giàu đẹp văn minh.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân Thị trấn Nghèn nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại Hội Nông dân huyện trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.343.440
    Online: 90