Sáng ngày 10/8/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị quán triệt  các Quyết định của Thủ tướng chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy Can Lộc về “ Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030.

Tham gia tập huấn có 180 đại biểu đại diện các phòng,ban liên quan HU - UBND huyện; Ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện; Ban chấp hành Hội khuyến học - Cựu giáo chức huyện; Trưởng Ban khuyến học các cơ quan,đơn vị,trường học; Chủ tịch, Phó chủ tịch hội Khuyến học – Cựu giáo chức, Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng trong toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn, quán triệt về các nội dung: Kết luận 49 của Ban Bí thư về tập trung thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định 1373 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập”; Quyết định số 387 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, giai đoạn 2021 - 2030"; Quyết định số 677 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình “ Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030”. 

Hội nghị cũng quán triệt các kế hoạch,công văn của TU - UBND tỉnh Hà Tĩnh; HU- UBND huyện Can Lộc về việc triển khai các chỉ thị,quyết định nêu trên và thông qua Bộ tiêu chí mô hình học tập, công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030.

Thông qua hội nghị  giúp các đại biểu từ huyện đến cơ sở nắm vững các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, phát huy vai trò tham mưu thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài địa phương; góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trên địa bàn huyện ./.
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.185
    Online: 39