Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện vừa tổ chức hội nghị giao ban kiểm tra, soát xét mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao tại xã Xuân Lộc. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc Nguyễn Văn Luận chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, UBND xã Xuân Lộc đã bám sát Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, phân công cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo, từng ban, ngành, đoàn thể phụ trách các nội dung, các tiểu tiêu chí.

Từ đầu năm đến nay cùng với 386 tấn xi măng huyện cấp, xã mua thêm 453 tấn cấp cho các thôn làm đường giao thông. Toàn xã giải tỏa được 2,3km hành lang, làm được 3,53km đường bê tông trục thôn, 2,5km lề đường, 1,7 km rãnh thoát nước...

Xuân Lộc cũng đã đầu tư trên 11 tỷ đồng xây dựng các công trình cơ bản như tượng đài liệt sĩ, trường học, chỉnh trang nhà văn hóa thôn...Đẩy mạnh phát triển sản xuất, Xuân Lộc đã xây dựng mô hình lúa Vietgap, xây dựng sản phẩm OCOP tại thôn Dư Nại. Bên cạnh đó, phát động nhân dân ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu.

Tại buổi làm việc, đại diện thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao của xã, các thôn và các phòng, ban, ngành của huyện đã phát biểu thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc mà xã Xuân Lộc đang gặp phải trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thành các nội dung công việc theo yêu cầu đề ra.

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của phong trào xây dựng NTM và ghi nhận về những kết quả đạt được của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Lộc trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao.

Để hoàn thành các tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc gia, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xã rà soát, đánh giá lại khung kế hoạch, các tiêu chí và các công việc cụ thể; phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng NTM. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng cũng đề nghị cán bộ được phân công chỉ đạo xã, các phòng, ban chuyên môn của huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.773
    Online: 52