Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc vừa tổ chức hội nghị để thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về Đề án tăng cường phát triển Đảng viên mới giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo Nghị quyết về Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 và một số nội dung quan trọng. Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Xuân Linh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Đề án tăng cường phát triển Đảng viên mới giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo Nghị quyết về Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025.

 Sau khi nghe dự thảo Nghị quyết, các đại biểu cơ bản thống nhất với các phần, nội dung đã nêu. Các đại biểu cũng nhấn mạnh hơn về sự cần thiết xây dựng Nghị quyết, những khó khăn từ thực tiễn và đề xuất các ý kiến, giải pháp thực hiện, chỉnh sửa lại một số cụm từ đúng với thuật ngữ chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực.

Đối với dự thảo Nghị quyết về Đề án tăng cường phát triển Đảng viên mới giai đoạn 2021- 2025 cần làm rõ thêm về thực trạng khó khăn trong công tác phát triển Đảng viên tại cơ sở; giải pháp tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Về dự thảo Nghị quyết Đề án xây dựng NTM nâng cao nhấn mạnh nội dung về công tác tuyên truyền xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể từ huyện tới cơ sở, nhân dân là chủ thể là nguồn lực quyết định trong xây dựng NTM...

Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Nghiêm Sỹ Đống ghi nhận các ý kiến thảo luận, đề xuất của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao các phòng, ban liên quan cần tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp. Đồng chí nhấn mạnh, đây là cơ sở nhằm tăng cường phát triển, nâng cao chất lượng Đảng viên và xây dựng huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025. Về những nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống đề nghị các phòng, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị sản xuất vụ xuân gắn với thực hiện Nghị quyết 01 và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.218
    Online: 55