Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
61 người đã bình chọn

 

Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề về điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2021, không nằm trong quy hoạch sử dụng đất năm 2020. Tham dự có đại diện Thường trực Huyện ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện, đại biểu HĐND huyện và các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nghe và cho ý kiến về tờ trình của UBND huyện Về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ năm 2021 và Báo cáo của Ban pháp chế HĐND huyện về Thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2021.

Sau khi xem xét, góp ý các tờ trình, báo cáo, các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 chưa có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Can Lộc. Dự thảo Nghị quyết với các quyết nghị: Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX thống nhất thông qua danh mục 152 công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 chưa có trong quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện; Về tổ chức thực hiện, giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2021 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để giám sát việc thực hiện Nghị quyết./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 343.932
   Online: 46