Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
61 người đã bình chọn

Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, xã Thường Nga đang huy động máy móc, lực lượng ra quân phá bờ vùng, bờ thửa, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp, theo tinh thần Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc.

Tại cách đồng Nhà Viền, thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, gia đình Ông Đường Văn Đại làm 5 sào ruộng với 5 thửa ruộng nhỏ lẻ trên cùng một cách đồng. Sau khi chuyển đổi, gia đình ông chỉ còn 1 thửa ruộng rất thuận tiện trong việc đưa cơ giới, KHKT vào sản xuất. Ông Đại chia sẻ: “Chủ trương tập trung ruộng đất của huyện với những chính sách hỗ trợ nông dân, chuyển sang một hướng làm nông nghiệp mới, gia đình tôi rất phấn khởi, đồng tình hưởng ứng và sẽ vận đồng bà con nhân dân các thôn khác hưởng ứng Nghị quyết 01-NQ/HU. Tôi tin tưởng rằng chủ trương chuyển đổi ruộng đất sẽ mang lại những vụ mùa bội thu”.

Trong đợt này, thôn Đất Đỏ ra quân phá bờ vùng, bờ thửa, tiến hành chuyển đổi 37/42 ha diện tích trồng lúa. Theo đó, thôn sẽ tiến hành thành lập tổ hợp tác sản xuất với 50 thành viên tham gia, sản xuất theo khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, cùng một loại giống, phân bón cho đến thu họach. Được biết, thôn Đất Đỏ là đơn vị đầu tiên của xã Thường Nga xung phong đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy.  Chị Nguyễn Thị Hà, Trưởng thôn Đất Đỏ cho biết: “Để Nhân dân đồng thuận với chủ trương của huyện, xã, trước đó thôn đã triển khai nhiều cách làm, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động, làm cho dân thay đổi tư duy, nhìn nhận và đồng thuận với chủ trương đúng đắn của Nhà nước, từ đó các hộ dân đồng tình và tham gia tích cực”.

Theo kế hoạch, vụ Xuân 2021 xã Thường Nga phá bờ vùng, bờ thửa, chuyển đổi 180 thửa nhỏ thành 80 thửa lớn với diện tích 40ha tại 3 thôn Đất Đỏ, Văn Minh và Trà Liên. Ngoài chính sách hỗ trợ của cấp trên, xã hỗ trợ kinh phí máy móc trong việc đồn điền đổi thửa. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Nga cho biết “Từ chủ trương của huyện, xã Thường Nga đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thấu hiểu trong Nhân dân và được người dân đồng tình hưởng ứng. Sau khi thôn Đất Đỏ hoàn thành việc cải tạo,chuyển đổi ruộng đất, chúng tôi sẽ triển khai ra quân tại thôn Văn Minh, Trà Liên đúng theo kế hoạch, đúng tiến độ sản xuất vụ xuân 2021”.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 343.907
   Online: 40