Sáng ngày 15/5/2023, xã Kim Song Trường phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Can Lộc và các phòng, ngành liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng về Chuyển đổi số, Dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số và kỹ năng ứng dụng CNTT cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ cấp xã năm 2023.

Về tham dự và giảng dạy tại lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Mạnh Hoàng – Trưởng Phòng Đào tạo Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh, đồng chí Trần Thị Thu Hà – Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện và hơn 60 học viên là công chức và tổ trưởng tổ chuyển đổi số cộng đồng các thôn.

Lớp tập huấn đã tập trung vào công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã; định hướng, xác định lộ trình, trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản cho người dân sử dụng các hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến…

Đây là những nội dung trọng tâm, thiết thực trong giai đoạn hiện nay, theo đúng xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, mỗi địa phương; góp phần thành mục tiêu chuyển đổi số của huyện nhà, xã nhà trong giai đoạn sớm nhất.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.718
    Online: 47