Chiều ngày 17/4/2023, UBND huyện Can Lộc tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, số hoá hồ sơ, đính kèm kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và quy trình xử lý hồ sơ công việc. Dự chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại lớp tập huấn đội ngũ công chức các phòng chuyên môn liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công của huyện và cán bộ công chức các lĩnh vực tư pháp, văn hoá, địa chính, văn phòng UBND các xã, thị trấn được cán bộ chuyên môn Phòng Văn hóa- Thông tin truyền đạt, hướng dẫn các nội dung: tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công; số hoá hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính và quy trình xử lý văn bản trên phần mềm hồ sơ công việc.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ đầu mối nắm được yêu cầu, nhiệm vụ, quy trình về số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, từ đó, áp dụng vào thực tiễn công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ của nền hành chính công trong quá trình chuyển đổi số.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.756
    Online: 51