Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc vừa tiến hành họp để xem xét, kết luận một số nội dung sau:

I. Xem xét kết quả giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận thấy:

Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đã có một số ưu điểm trong trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện một số nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của phòng. Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn có một số hạn chế, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và một số tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm về các hạn chế, khuyết điểm, xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

II. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm chính sách dân số:

1. Đối với đồng chí Nguyễn Danh Tịnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Lộc, thuộc Đảng bộ xã Sơn Lộc, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận thấy: Với cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng đồng chí Nguyễn Danh Tịnh thiếu gương mẫu, đã vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ ba. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Danh Tịnh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Danh Tịnh bằng hình thức Khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, thi hành kỷ luật hành chính đối với đồng chí Nguyễn Danh Tịnh đảm bảo theo quy định.

2. Đối với các đồng chí: Hoàng Văn Hùng, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Tự Cường, thuộc Đảng bộ xã Sơn Lộc; đồng chí Trần Đình Duẩn, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trung xá, thuộc Đảng bộ xã Xuân Lộc; đồng chí Lê Anh Sơn, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Hòa Bình, thuộc Đảng bộ xã Thanh Lộc, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận thấy: Các đồng chí: Hoàng Văn Hùng, Trần Đình Duẩn, Lê Anh Sơn không gương mẫu, đã vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ 5. Vi phạm của các đồng chí: Hoàng Văn Hùng, Trần Đình Duẩn, Lê Anh Sơn đã làm mất uy tín của tổ chức đảng và cá nhân các đồng chí.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Hoàng Văn Hùng, Trần Đình Duẩn, Lê Anh Sơn.

III. Ngoài ra, tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, cho ý kiến về kế hoạch triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định, thẩm quyền và quyết định một số nội dung quan trọng khác./.

                                            


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.765
    Online: 50