Sáng ngày 07/3/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và UBND huyện làm việc với xã Kim Song Trường triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM nâng cao năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy Kim Song Trường Nguyễn Thị Thủy chủ trì bhội nghị. Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đào Xuân Tùng, cán bộ chỉ đạo xã, các phòng, ngành cấp huyện.

Thời gian qua, với sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành và người dân nên phong trào xây dựng NTM của xã Kim Song Trường đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Kim Song Trường, đến tháng 02/2023, xã đạt 4/20 tiêu chí xã NTM nâng cao gồm: thủy lợi, điện, nhà ở dân cư, quốc phòng và an ninh.

Tại buổi làm việc, các thành viên BCĐ xây dựng NTM của xã, các bí thư chi bộ, trưởng thôn và lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện đã phát biểu thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM nâng cao của xã Kim Song Trường, trong đó tập trung vào các tiêu chí chưa đạt, từ đó đưa ra các giải pháp để xã tập trung hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Mạnh Sơn nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của xây dựng NTM, đó phải là việc làm thường xuyên của mỗi thôn xóm, của từng hộ dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu địa phương cần xác định rõ nguồn lực để tổ chức thực hiện; kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho các thành viên; nắm rõ các tiêu chí để tuyên truyền cho người dân, các thôn; chủ động phối hợp với các phòng ban cấp huyện; chú trọng tiêu chí quy hoạch, quy hoạch trường học; tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền, vận động.

Đối với các phòng, ban chuyên môn của huyện Phó Chủ tịch UBND Trần Mạnh Sơn yêu cầu phải luôn sát saohướng dẫn, đôn đốc xã, các thôn thực hiện; trong tháng 3 rà soát các tiêu chí mình phụ trách báo cáo về Văn phòng điều phối xây dựng NTM.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.343.528
    Online: 70