UBND huyện Can Lộc vừa có Thông báo Tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện. 

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBND huyện về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2023.

Về thời gian cụ thể, ngày 06/3/2023. Buổi sáng, từ 7h30 - 11h30, tiếp công dân theo lịch hẹn. Buổi chiều, từ 14h00 - 17h00, tiếp công dân định kỳ.

Địa điểm tiếp công dân tại Hội trường tầng 1, nhà làm việc UBND huyện. Công dân đăng ký tại Phòng Tiếp công dân thường xuyên của huyện.  

Đối tượng tiếp là các trường hợp có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đã được các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và UBND cấp xã có văn bản giải quyết, trả lời theo thẩm quyền nhưng công dân chưa đồng ý.

Thành phần cùng tham dự có đại diện Thường trực HĐND huyện, Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh Chi nhánh thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc; Đại diện lãnh đạo Công an huyện; Ban Tiếp công dân huyện.  

Thông tin tiếp dân được công khai trên Cổng TTĐT và hệ thống truyền thanh của huyện và cơ sở.

   


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.842
    Online: 64