Sáng ngày 6/11, hội CCB huyện Can Lộc  tham gia xây dựng NTM tại 2 xã Xuân Lộc và Vượng Lộc, để chung sức cùng các địa phương xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao.

 Trong thời gian 1 buổi,  Hội Cựu chiến binh huyện Can  Lộc, huy động hơn 200 hội viên tham gia giúp các  hộ  dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở 2 thôn Trung Xá, xã Xuân Lộc và Minh Vượng, xã Vượng Lôc với các phần việc như: xây dựng tường bao, vườn mẫu, làm hố lóng xử lý nước sinh hoạt...

Đây là một việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa hết sức thiết thực do Hội cựu chiến binh trực tiếp thực hiện, góp phần  cùng thôn 2 thôn Trung Xá và Minh Vượng  quyết tâm xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu năm 2022

Năm 2022 huyện Can Lôc đang tập trung các nguồn lực phấn đấu cuối năm 3 xã Xuân Lộc, Vượng Lộc và Trung Lộc đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu đó, với vai trò xung kích, tiên phong gương mẫu, lực lượng cựu chiến binh đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của các hội viên và nhân dân. Ngay từ đầu năm 2022, lực lượng cựu chiến binh các cấp huyện Can Lộc đã tích cực tham gia các phong trào hoạt động và tạo được sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân để tập trung lực lượng xây dựng các công trình, phần việc để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.146
    Online: 33