Sáng 14/9/2022, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Can Lộc tổ chức hội nghị kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM nâng cao tại xã Trung Lộc. Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Trung Lộc Phan Văn Lương chủ trì hội nghị.

Trước khi bước vào hội nghị, đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các thôn trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Trung Lộc báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao.  Theo đó, 9 tháng đầu năm 2022, Trung Lộc tập trung phát triển sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế, xây dựng sản phẩm OCOP; làm mới gần 4 km đường trục thôn, ngõ xóm; chỉnh trang, nâng cấp trường học, nhà văn hoá thôn; xã có 8/10 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu; văn hoá, an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tham gia thảo luận, đại diện xã, các thôn tập trung làm rõ những thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao đồng thời nêu cao quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao trong năm 2022.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện cũng đã đánh giá mức hoàn thành của các tiêu chí, chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại và những giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn của địa phương để thực hiện trong thời gian tới.

Từ thực tiễn xây dựng NTM nâng cao của xã Trung Lộc và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự, kết luận hội nghị Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong làm rõ thêm những mặt tồn tại hạn chế của địa phương về thu nhập; phát triển mô hình; xây dựng sản phẩm OCOP; phương thức, hiệu quả hoạt động của chợ Đình... Qua đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần quyết liệt, sát sao hơn trong công tác chỉ đạo; ưu tiên các tiêu chí khó, mang tính dài hơi làm trước; tuyên truyền cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện, huy động nguồn lực xã hội hóa; phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng NTM nâng cao. Đối với các phòng chuyên môn của UBND huyện luôn bám sát cơ sở, đồng hành, đôn đốc và hướng dẫn địa phương trong thực hiện các tiêu chí.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.441.396
    Online: 29