UBND huyện Can Lộc vừa có thông báo 3118/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

 1. Chỉ tiêu: 6 chỉ tiêu viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

2. Vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tuyển dụng:

2.1. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: 03 chỉ tiêu, cụ thể:

- 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Thư viện; chức danh nghề nghiệp: Thư viện

viên hạng III, mã số V.10.02.06.

- 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Di sản văn hóa du lịch; chức danh nghề

nghiệp: Hướng dẫn viên văn hóa hạng III, mã số V.10.07.23.

- 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Kỹ thuật Âm thanh, ánh sáng; chức danh

nghề nghiệp: Âm thanh viên hạng IV, mã số V.11.09.26.

2.2. Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi:

03 chỉ tiêu, cụ thể:

- 02 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Trồng trọt, Bảo vệ thực vật; chức danh nghề

nghiệp: Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III, mã số V.03.03.08.

- 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm chăn nuôi Thú y – Thủy sản; chức danh nghề

nghiệp: Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, mã số V.03.04.11

3. Hồ sơ dự tuyển và hồ sơ tuyển dụng

3.1. Hồ sơ dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01 theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/6/2020 của Chính phủ).

3.2. Hồ sơ tuyển dụng:

a) Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tuyển dụng, có xác nhận của cơ quan, địa phương nơi cư trú.

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 31/8/2022 đến hết ngày 30/9/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần);

3. Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Can Lộc; thị trấn  Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Mọi chi tiết về việc tuyển dụng được quy định tại Thông báo số 3118/TB-UBND Thông báo số 2420/TB-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện Can Lộc và được đăng tải trên Báo điện tử Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc, địa chỉ: www.canloc.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện; trụ sở UBND các xã, thị trấn.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.262
    Online: 133