Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc vừa có thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021. Theo đó, số lượng tuyển dụng 25 chỉ tiêu, trong đó:

1. Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: 04 chỉ tiêu;

2. Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 04 chỉ tiêu, trong đó:

- Phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông: 02 chỉ tiêu;

- Phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: 02 chỉ tiêu;

3. Chức danh Tài chính - Kế toán: 08 chỉ tiêu.

4. Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 03 chỉ tiêu.

5. Chức danh Văn hóa - Xã hội: 02 chỉ tiêu, trong đó:

- Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Thông tin: 01 chỉ tiêu.

- Phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu.

6. Chức danh Văn phòng - Thống kê: 04 chỉ tiêu.

II. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 02/12/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Trung tâm hành chính công huyện Can Lộc.

III. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng:

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng, chi tiết chuyên ngành tuyển dụng được niêm yết tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn

Chi tiết theo file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.280
    Online: 73