Chiều 18/3, UBND huyện Can Lộc tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 gắn với xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự có đồng chí  Đặng Trần Phong  - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

      Tại buổi tập huấn cán bộ chuyên môn các phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kinh tế hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Can Lộc đã được nắm rõ các các nội dung chính sách của tỉnh và huyện  tại Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị quyết 61/NQ-HĐND của HĐND huyện); Sổ tay “Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, huyện Can Lộc giai đoạn 2022 – 2025 gắn với xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025”.

      Được biết, sau buổi tập huấn cho các ngành chuyên môn huyện, các xã sẽ triển khai tập huấn để tuyên truyền, phổ biến các chính sách mới nhất của tỉnh và huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ cấp xã, thôn xóm cũng như người dân cập nhật, tra cứu thông tin cần thiết trong quá trình triển khai thực hiện chính sách tại địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.180
    Online: 42