Theo lịch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, vào ngày 21/02/2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp dân định kỳ. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên không tổ chức.  

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và Ban Tiếp công dân của UBND huyện tiếp nhận, tổng hợp, phân loại, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xử lý các đơn thư gửi đến đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo đúng quy định.

 Văn phòng Huyện ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan; cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, thực hiện.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.397
    Online: 104