Sáng 11/02, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) năm 2022. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Can Lộc Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong chủ trì hội nghị.

Đối với ngành chăn nuôi, từ đầu năm 2022 đến nay, dịch bệnh động vật như: cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên trâu bò… tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình dịch bệnh xảy ra tại các địa phương và những nhiệm vụ triển khai trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian tới; hoạt động cung ứng thức ăn, vắc-xin, thuốc thú y của các doanh nghiệp.

Tại Hà Tĩnh, nhờ vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, cơ bản các đợt dịch bệnh nguy hiểm trên động vật đều được kiểm soát khống tốt, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Cuối năm 2021, HĐND tỉnh cũng đã thông qua chính sách hỗ trợ cho công tác phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật đến năm 2025, trong đó tập trung cải tao để nâng cao năng suất chất lượng giống vật nuôi, hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên thú y cấp xã, hỗ trợ cải tạo nâng cấp các cơ sở giết mổ tập trung và dự phòng vắc-xin, hóa chất để chủ động phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm, thủy sản...

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Vì thế, các địa phương cần tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, giảm thiểu tổn thất về kinh tế cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Về xây dựng hệ thống thú y cơ sở, khẩn trương kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực thú y các cấp theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan thú y các cấp giai đoạn 2021 - 2030 để bảo đảm các nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, bố trí các nguồn lực để tổ chức có hiệu quả các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh.

Các địa phương cần tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt và bố trí kinh phí để tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022; cung ứng hóa chất bằng nguồn ngân sách của địa phương để chủ động xử lý môi trường tại các khu vực nguy cơ cao nhằm cắt đứt nguồn lây lan dịch bệnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.131
    Online: 26