Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CPcủa Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính(TTHC), huyện Can Lộc đã thành lập Trung tâm Hành chính công huyệnvà kiện toàn bộ phận Tiếp nhận Trả kết quả tại 18/18 xã, thị trấn để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cũng như các thủ tục hành chính liên thông.

                                                                  Công dân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

                                                                                       Lấy số thứ tự giao dịch tự động

Trung tâm Hành chính công huyện trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện là đầu mối tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và phòng chuyên môn cấp huyện, TTHC liên thông và thủ tục hành chính của các cơ quan Trung ương, cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn theo quy định; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC của các phòng, ban, đơn vị trong giải quyết TTHC; tham mưu các giải pháp cải cách TTHC, hiện đại hoá hành chính. Trung tâm do 01 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện làm Giám đốc, 01 chuyên viên trực tiếp phụ trách theo dõi hoạt động của Trung tâm. Trung tâm Hành chính công huyện Can Lộc là một trong những đơn vị thực hiện đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ Hành chính công sang dịch vụ bưu chính công ích.Tại đây, nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và phòng chuyên môn được giao cho 02 nhân viên bưu điện đảm nhận. Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn như Bảo hiểm xã hội, Thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh thị xã Hồng Lĩnh-Can Lộc… đã cử cán bộ làm việc tại Trung tâm để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc ngành quản lý theo quy định. Tại cấp xã, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp quản lý là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và TTHC liên thông.

                                                                      Công dân giao dịch TTHC tại xã Khánh Vĩnh Yên

Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã,thị trấn được thành lập và hoạt động ngày càng có hiệu quả; 100%  TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại một đầu mối theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC, đảm bảo công khai minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, góp phần tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí cho tổ chức, cá nhân. 

Danh mục các TTHC được niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC được thực hiện trên phần mềm DVC công khai, minh bạch, có sự giám sát, kiểm soát chặt chẽ đã tránh được sự phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã ban hành và thực hiện nghiêm việc công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện khi để xảy ra trường hợp gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết TTHC. Qua đó, kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh, làm cơ sở đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu và tập thể có vi phạm.

  Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thái độ đúng mực khi giao tiếp, không gây khó khăn, phiền hà, có kỷ cương, luôn thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động hành chính. Mặt khác, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt yêu cầu công việc, triển khai Dịch vụ công mức độ cao (mức độ 3, 4) gắn với dịch vụ bưu chính công ích tạo bước đổi mới, chuyển biến đáng kể trong cải cách thủ tục hành chính, giảm đáng kể thời gian, chi phí cho người dân và là biện pháp an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn huyện Can Lộc vẫn còn một số hạn chế nhất định. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phát sinh còn thấp, chủ yếu đang theo phương thức truyền thống, hồ sơ giấy nên khó tạo dựng, duy trì, phát triển được các cơ sở dữ liệu thông tin.Công chứccấp xã vừa làmnhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vừa làm nhiệm vụ chuyên môn nên việc sắp xếp, bố trí thời gian rất khó khăn, giảm hiệu quả công việc. Số lần giao dịch của người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện cũng như tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã không thường xuyên, tâm lý người dân vẫn quen với việc giao dịch trực tiếp, chưa quen với giao dịch trực tuyến vì khó thao tác khi sử dụng dịch vụ.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.051
    Online: 54