Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân để xử lý những phản ánh, kiến nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 11 năm 2021.

Thời gian 02 ngày: 04/11/2021 và 19/11/2021

Nội dung cụ thể:

- Buổi sáng, từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: tiếp công dân theo định kỳ.

- Buổi chiều, từ 14 giờ đến 17 giờ : tiếp công dân theo lịch hẹn.

Địa điểm tiếp công dân tại Hội trường tầng 1, nhà làm việc UBND huyện. Công dân đăng ký nội dung tại Phòng Tiếp công dân thường xuyên của huyện.

Cùng tham dự tiếp công dân có đại diện Thường trực HĐND huyện, Hội đồng tiếp công dân, Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Hà Tĩnh Chi nhánh thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc; Ban Tiếp công dân huyện.

Lịch tiếp công dân được đăng tải rộng rãi trên hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện và cơ sở, niêm yết tại trụ sở làm việc UBND các xã, thị trấn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 1.222.309
Online: 81