V/v triển khai Kế hoạch của Sở Tư pháp về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”

Ngày 01/10/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 404/KH-STP về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”. Mục đích cuộc thi là tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên, qua đó tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11). Đối tượng dự thi là thanh niên đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung thi là Bộ luật Lao động; Luật Đất đai; Luật Giao thông đường bộ; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống ma túy; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp (http://tuphap.hatinh.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc (https://canloc.hatinh.gov.vn). Mỗi cá nhân được tham gia thi tối đa 03 lần. Thời gian thi từ 14h00 ngày 25/10/2021 đến 14h ngày 09/11/2021.

(Gửi kèm theo Văn bản này Kế hoạch tổ chức cuộc thi, Thể lệ cuộc thi)

Để cuộc thi được tổ chức thành công trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; Trung tâm HNDN&GDTX; các trường THPT trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

- Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện và trang mạng xã hội của huyện.

- Huyện đoàn Can Lộc triển khai phát động cuộc thi ở Đoàn các cấp; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên hưởng ứng và tham gia cuộc thi đảm bảo số lượng và chất lượng.

- UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền về cuộc thi trên Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh của địa phương; khuyến khích đoàn viên, thanh niên tại địa phương tham gia.

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các Trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức phát động thanh niên, học sinh tham gia.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhiên liên hệ về UBND huyện (qua đ/c Nguyễn Thị Thuận - Chuyên viên Phòng Tư pháp, số điện thoại: 0985.868.230) để được hướng dẫn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.126
    Online: 26