Thời gian, địa điểm ôn thi và thi viết vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên Tiểu học, Giáo viên Mầm non năm học 2021-2022

UBND HUYỆN CAN LỘC

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Theo Quyết định số 3442 /QĐ-UBND

ngày 29/9/2021 của UBND huyện

 

 

Số:    02   /TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

­­­­­­­­­

Can Lộc, ngày   13  tháng 10  năm 2021

 

      

 

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm ôn thi và thi viết vòng 2 kỳ tuyển dụng

giáo viên Tiểu học, Giáo viên Mầm non năm học 2021-2022

             

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng số 2771/KH-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022; Quy chế xét tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học năm học 2021-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc; Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng;  

Hội đồng tuyển dụng thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên Tiểu học, Mầm non năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng tham dự vòng thi viết chuyên ngành (vòng 2):

Tất cả các thí sinh được UBND huyện phê duyệt đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Can Lộc năm học 2021 - 2022 tại Quyết định số 3532/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Thời gian, địa điểm ôn tập: 8h00 ngày 16/10/2021 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

3. Thời gian, địa điểm dự thi vòng 2:

3.1. Thời gian:

Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 07h00 ngày 30/10/2021 (Thứ Bảy)

Từ 7h15 đến 7h30: Khai mạc vòng thi

Từ 8h00 – 11h00: Làm bài thi viết (Thời gian làm bài 180 phút)

Phòng thi, số báo danh được niêm yết tại trường THCS Xuân Diệu vào ngày 29/10/2021

3.2. Địa điểm:

Tại trường THCS Xuân Diệu, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

4. Quy định đối với thí sinh dự thi vòng 2 về công tác phòng chống dịch Covid 19 (Thực hiện nghiêm các quy định và hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid 19)

Trong suốt thời gian tham gia dự thi phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác/khứu giác,… phải báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

* Lưu ý: Khi đi thi nhớ mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh (CMND, Bằng lái, Hộ chiếu…)

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc, địa chỉ: www.canloc.hatinh.gov.vn; niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện, phòng Nội vụ.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 0912.516.228 (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:

- Thí sinh dự tuyển;

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;

- Hội đồng tuyển dụng;

- Ban Giám sát;

- Lưu: VT, NV, HĐTD.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đặng Trần Phong

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.173
    Online: 45