Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 3287/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 công nhận thêm 19 di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh ở 10/13 huyện, thị, thành.

Nhà cổ Nguyễn Huy Thản tại xã Kim Song Trường

Trong số 19 di tích, huyện Can Lộc có thêm 3 di tích được công nhận Nhà cổ Nguyễn Huy Thản, Nhà thờ Trần Văn Tùy (xã Kim Song Trường) và Nhà thờ Nguyễn Phúc Lan (xã Tùng Lộc).

Như vậy đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Can Lộc có 89 di tích được xếp hạng, trong đó có 19 di tích quốc gia (01 di tích hạng đặc biệt là Khu di tích Nga ba Đồng Lộc) và 70 di tích cấp tỉnh. Địa phương có số di tích được xếp hạng nhiều nhất là xã Kim Song Trường có 23 di tích, trong đó có 7 di tích cấp Quốc gia và 16 di tích cấp tỉnh; tiếp theo là thị trấn Nghèn có 9 di tích, trong đó có3 di tích cấp Quốc gia và 6 di tích cấp tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.149
    Online: 34