Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
57 người đã bình chọn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2732/QĐ-UBND, ngày 21/8/2020 về việc công nhận 3 điểm du lịch cấp tỉnh. Trong đó, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc là một trong 3 điểm du lịch cấp tỉnh được công nhận.

Ngoài Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, còn có điểm du lịch Edufarm Tượng Sơn, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà và điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Minh Gia, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND các huyện: Thạch Hà, Nghi Xuân, Can Lộc và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố điểm du lịch được công nhận theo đúng quy định hiện hành. UBND các huyện: Thạch Hà, Nghi Xuân, Can Lộc và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Phát triển Khoa học công nghệ cao MQA; Công ty TNHH Phú Minh Gia; Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành chức năng liên quan chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy điểm du lịch theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Như vậy đến thời điểm này, Hà Tĩnh có 5 khu du lịch cấp tỉnh. Ngoài 3 điểm du lịch trên, tỉnh Hà Tĩnh còn có 6 điểm du lịch cấp tỉnh, trong đó huyện Nghi Xuân có: Điểm du lịch sinh thái nhà vườn Đức Đường; điểm du lịch Đền Chợ Củi; điểm du lịch trải nghiệm NTM xã Xuân Mỹ; điểm du lịch cộng đồng thôn Phong Giang, xã Tiên Điền. Ngoài ra, còn có diểm du lịch di tích LS-VH danh thắng Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh); điểm du lịch Chùa Hang (thị xã Hồng Lĩnh).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 277.366
Online: 64