Ngày 22/11/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW về thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Ban Biên tập xin được đăng toàn văn bản Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.343.464
    Online: 70