tuyên truyền hướng dẫn công dân các bước đăng ký tài khoản định danh điện tử

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ - TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Để xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trên nền tảng khoa học và công nghệ tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử để hình thành công dân số, xã hội số trên địa bàn tỉnh, Công văn số 1028/STTTT-BCXB ngày 10/08/2022 của  Sở Thông tin và Truyền về việc tuyên truyền hướng dẫn công các bước đăng ký tài khoản định danh điện tử. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa Truyền thông phối hợp với Công an địa phương và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền những lợi ích đạt được của quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân khi tham gia thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử; tuyên truyền để đông đảo người dân hiểu được dữ liệu dân cư có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tê - xã hội, hướng tới mục tiêu người dân chỉ khai báo thông tin một lần với cơ quan Nhà nước trong thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho đất nước, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; Đồng thời yêu cầu Trung tâm Văn hóa – Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở nội dung “Hướng dẫn công dân các bước đăng ký tài khoản định danh điện tử” (có hướng dẫn kèm theo) tới tận thôn, xóm, khu dân cư để nhân dân được biết, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.843
    Online: 66