Sáng nay 18/8/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002 NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.Chủ trì điểm cầu huyện Can Lộc có các đồng chí Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện, Lưu Tùng Dương, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện.

Tham dự có đồng chí Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy -  Chủ tịch HĐND huyện, một số phòng, ban ngành cấp huyện, đại diện UBMTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể, CT UBND các xã, thị trấn; cán bộ, nhân viên Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Sau 20 năm triển khai tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo NĐ số 78 ngày 4/10/2002 của Chính phủ, Can Lộc đã chỉ đạo, thực hiện tốt mục tiêu “ Xã hội hoá, nâng cao chất lượng và hiệu quả tín dụng chính sách, huy động lực lượng toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Từ 2 chương trình tín dụng khi mới thành lập, đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai cho vay 14 chương trình tín dụng, doanh số cho vay 20 năm đạt 1.266 tỷ đồng với hơn 65 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn; doanh số thu nợ 835 tỷ đồng; Tổng dự nợ đến 31/7/2022 là 515.844 triệu đồng, tăng 465.984 triệu đồng so với khi mới thành lập.

Trong 14 chương trình cho vay, có 12 chương trình ủy thác từng phần thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, 2chương trình cho vay trực tiếp. Đến nay toàn huyện có 4 Hội cấp huyện, 71 Hội cấp xã và 290 tổ TK &VV tham gia làm ủy thác; dư nợ ủy thác đến 31/7/2022 là 515.510 triệu đồng, chiếm 99,94 % tổng dư nợ.

Các chương trình cho học sinh sinh viên vay, các đối tượng chính sách vay đi lao động nước ngoài, cho vay giải quyết việc làm, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vay làm nhà ở cho hộ nghèo…được triển khai hiệu quả.

Các chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, tạo việc làm cho gần 9.000 lao động, 6.000 hộ thoát ngưỡng đói nghèo, trên 10 ngàn hộ cải thiện đời sống, gần 8 ngàn hộ có chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn, 130 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trên 12 .000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hơn 15 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn, xây dựng, sửa chữa trên 576 căn nhà cho hộ nghèo.

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam; 7 tập thể, 25 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã đạt nhiều thành tích trong thực hiện NĐ số 78/2002/ NĐ - CP của Chính phủ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.455
    Online: 83