Kết quả thi tìm hiểu cải cách hành chính tuần 2

Cuộc thi Cải tìm hiểu cải cách hành chính  năm 2022 tuần 2 đã kết thúc lúc 12h ngày 19/6/2022.

Số lượng người tham gia:7274

Số lượng trả lời đúng: 5130

Ban tổ chức cuộc thi thông báo

  1. Người dành chiến thắng giải tuần 2:

Nguyễn Thị Xoan, sinh năm 15/3/1989

Quê Quán Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

     Thời gian làm bài: 0:3:14 phút . ngày 17/6/2022

     Số người dư đoán: 5127

  1. Tổng hợp danh sách địa phương tham gia

        

Nhằm thúc đẩy nền hành chính huyện  ngày một tốt hơn, Người dân và doanh nghiệp ngày càng hài lòng sự phục vụ của cơ quan nhà nước hơn, người dân và doanh nghiệp  nắm rõ những quyền lợi và nghĩa vụ của mình. B an tổ chức thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2022 đã chắt lọc những câu hỏi  ngắn cần thiết để cung cấp cho người dân và doanh nghiệp cách nhìn tổng quan về cải cách hành chính và yêu cầu các cơ quan, đơn vị , địa phương,  doanh nghiệp đóng trên địa bàn, người dân trong huyện hưởng ứng tham gia thi tìm hiểu cải cách hành chính hàng tuần để biết thêm các nội dung trong chương trình cải cách hành chính của nhà nước.

Địa chỉ truy cập: http://tracnghiemcl.hatinh.gov.vn hoặc http://canloc.hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.118.097
    Online: 39