Chiều ngày 07/4, xã Thiên Lộc tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM  giai đoạn 2022 – 2025 cho đội ngũ cán bộ chuyện môn, các tổ chức đoàn thể, bí thư, thôn trưởng và các chủ mô hình kinh tế trên địa bàn xã. 

    Tại hội nghị, các giảng viên là cán bộ các phòng, ban chuyên môn UBND huyện Can Lộc đã quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị quyết 61/NQ-HĐND của HĐND huyện. Chính sách bao gồm nhiều nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ đặc thù theo từng vùng miền, chính sách chung áp dụng toàn huyện, chính sách hỗ trợ tích tụ ruộng đất, chính sách hỗ trợ phát triển thương mại và dịch vụ nông thôn, chính sách hỗ trợ lãi suất. Ngoài các chính sách chung của tỉnh và huyện Can Lộc, xã Thiên Lộc cungz đã có chính sách nhằm khuyến khích bà con nhân dân xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, phát triển mô hình kinh tế, phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu năm 2022.

    Để các chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế, xây dựng thành công NTM kiểu mẫu, thời gian tới, xã Thiên Lộc tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tiếp cận, phát huy các chính sách đạt hiệu quả cao nhất một cách đầy đủ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.249
    Online: 127