Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thuần Thiện và một số tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, cụ thể:

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thuần Thiện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để các thôn tự ý cho thuê đất, giao đất nông nghiệp trái thẩm quyền; thu, chi tiền sai quy định.

Những vi phạm đã nêu trên đã làm ảnh hưởng xấu đến vai trò lãnh đạo của đảng, quản lý điều hành của chính quyền, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thuần Thiện nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025, một số cấp ủy và cá nhân, tổ chức đảng liên quan; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm:

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đề nghị: Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thuần Thiện nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức Khiển trách; quyết định thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thuần Thiện nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Sỹ Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Võ Thành Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Chùa Hương Tích, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức Khiển trách.

-Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với 06 chi ủy thôn và 18 cá nhân có liên quan (trong đó Cảnh cáo đối với các đồng chí: Lê Sỹ Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ND xã; Nguyễn Nam Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã; Phan Văn Tiến, đảng viên, công chức địa chính xã; Khiển trách đối với đồng chí Võ Văn Chung, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2015-2020).

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.711
    Online: 37