Chiều ngày 09/12/2021, huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. Tới dự có đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Thị Kiều Nhi - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 18 điểm cầu tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh tại điểm cầu trung tâm.

 Đồng chí Trần Thị Thu Hà- Phó Trưởng Phòng VH-TT báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

Từ năm 2000 đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Can Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng. Qua đó, tác động tích cực, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của huyện nhà.

Để làm tốt những nhiệm vụ đã được xác định, ngoài công tác tuyên truyền, huyện Can Lộc đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào các cấp. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng được triển khai bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội với 5 nội dung và 7 phong trào cụ thể.

Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện có 32.464 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 87,5%;  có 194/197 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa chiếm tỷ lệ 98%, có 46 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân luôn được chú trọng. Hiện nay 100% số thôn, tổ dân phố, 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng được hương ước mới; việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện nghiêm túc, văn minh và tiết kiệm. Toàn huyện đã huy động nguồn lực xây dựng hàng ngàn ngôi nhà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt nhân Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc và 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc - Can Lộc toàn huyện đã làm được 517 ngôi nhà. 100% nhà văn hóa xã, 99% nhà văn hóa thôn, khu thể thao thôn đạt chuẩn; có 13.727 gia đình thể thao, đạt tỷ lệ 37%; tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyện 41%. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,04%, hộ cận nghèo 4,34%; tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện theo tiêu chí nông thôn mới 2%. 16/16 xã đạt chuẩn NTM, phong trào xây dựng đô thị văn minh ở thị trấn Nghèn và thị trấn Đồng Lộc được đẩy mạnh, Can Lộc là huyện thứ hai của tỉnh đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận nêu những tồn tại, hạn chế và giải pháp thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian tới.  Trong đó, nhấn mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội huyện đảng bộ khóa XXXVI. Huyện Can Lộc phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 40% gia đình văn hóa làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn; 100% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; 75% cơ quan, đơn vị, trường học, 65% doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới nâng cao và 30% xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

         Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Bùi Thị Kiều Nhi - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại điểm cầu UBND huyện.

Lãnh đạo địa phương trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại xã Tùng Lộc

...tại xã Thượng Lộc

...tại xã Thiên Lộc

...tại xã Sơn Lộc

...tại xã Thường Nga

....tại xã Trung Lộc

và tại xã Vượng Lộc.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.142
    Online: 29