Hà Tĩnh Thông báo Về đánh giá cấp độ dịch của tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Văn bản số 6993/UBND-VX1 ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời biện pháp kiểm soát dịch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19";

Qua đánh giá, xác định mức độ dịch và tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế thông báo cấp độ dịch của tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế như sau:

Đơn vị hành chính

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Phạm vi tỉnh

 

x

 

 

Phạm vi huyện, TP, TX

13

0

0

0

Phạm vi xã, phường, thị trấn

215

1

0

0

(Phụ lục chi tiết kèm theo).

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo; khi có diễn biến mới về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế sẽ cập nhật thông báo./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.308
    Online: 80